http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHTLmalzFBuLRyLFJtbGLn -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Buồn - Vũ Duy KhánhMong - Vũ Duy Khánh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Vũ Duy Khánh ft. Tim 309
02. Khóc Vũ Duy Khánh 200
03. I Love You Vũ Duy Khánh 244
04. Chia Tay Hay Quay Lại Vũ Duy Khánh 212
05. Hận Vũ Duy Khánh 305
06. Mong Vũ Duy Khánh 183
07. Muộn Vũ Duy Khánh 287
08. Nỗi Đau Kẻ Đến Sau Vũ Duy Khánh 215
09. Vì Khi Đã Yêu Vũ Duy Khánh ft. Thùy Chi 211

Related Videos