http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 521
02. Thôi Thanh Tuyền 373
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 404
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 374
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 458
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 321
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 286
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 353

Related Videos