http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 516
02. Thôi Thanh Tuyền 360
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 388
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 371
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 447
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 317
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 283
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 351

Related Videos