http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 490
02. Thôi Thanh Tuyền 326
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 369
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 363
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 431
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 305
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 279
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 334

Related Videos