http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 483
02. Thôi Thanh Tuyền 322
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 364
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 359
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 422
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 303
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 277
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 330

Related Videos