http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 490
02. Thôi Thanh Tuyền 327
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 370
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 364
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 434
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 305
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 280
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 340

Related Videos