http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 494
02. Thôi Thanh Tuyền 330
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 375
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 365
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 435
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 306
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 280
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 341

Related Videos