http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 415
02. Thôi Thanh Tuyền 273
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 316
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 306
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 331
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 255
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 249
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 262

Related Videos


Kỷ Niệm Nào Buồn - Cẩm Ly Quang Linh(tự Tình Quê Hương 2009) (6:17)
 

Ngọc Sơn - Kỷ Niệm Nào Buồn - Hoài An (6:17)
 

Lk Phượng Buồn - Kỷ Niệm Nào Buồn (5:52)
 

"kỷ Niệm Nào Buồn" Hoài An--hà Thanh Duy Khánh (5:32)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Nhạc Hoài An (6:18)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn-hoài An_cẩm Ly-quang Linh (6:28)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Hương Lan (4:57)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Minh Thư - Yns (7:1)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Anh Dũng (official) (6:43)
 

Hoàng Oanh - Kỷ Niệm Nào Buồn (6:4)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn Karaoke (6:41)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn Gita ( Ca Sĩ Cẩm Tiên ) (6:1)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn-ngọc Sơn (6:28)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn (karaoke) Thanh Tuyền (6:30)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Anh Dũng (6:32)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn Duy Khánh (5:34)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Karaoke - Hà Thanh - Duy Khánh. (5:43)
 

KỶ NiỆm NÀo BuỒn,thụy Khanh,thu âm Trước 75 (5:10)
 

Liên Khúc Phượng Buồn - Kỷ Niệm Nào Buồn - Bewhite Quyếtforever (6:8)
 

Hòa Tấu Nhạc Vàng - Kỷ Niệm Nào Buồn - Nhạc Hoài An (5:34)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn -- Xuanson062000 (6:27)