http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 517
02. Thôi Thanh Tuyền 372
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 403
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 372
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 454
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 320
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 284
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 352

Related Videos