http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 515
02. Thôi Thanh Tuyền 348
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 384
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 368
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 444
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 311
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 281
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 346

Related Videos