http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 549
02. Thôi Thanh Tuyền 417
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 427
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 410
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 486
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 342
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 302
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 363

Related Videos