http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 478
02. Thôi Thanh Tuyền 320
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 363
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 358
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 415
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 302
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 274
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 328

Related Videos