http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 528
02. Thôi Thanh Tuyền 387
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 412
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 394
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 462
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 323
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 289
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 356

Related Videos