http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 462
02. Thôi Thanh Tuyền 309
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 353
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 352
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 384
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 293
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 268
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 312

Related Videos


Https://youtube.com/devicesupport (3:56)