http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 467
02. Thôi Thanh Tuyền 313
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 356
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 353
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 394
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 298
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 271
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 316

Related Videos