http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 532
02. Thôi Thanh Tuyền 391
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 415
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 396
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 468
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 325
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 290
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 358

Related Videos