http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 455
02. Thôi Thanh Tuyền 306
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 351
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 346
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 377
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 283
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 267
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 302

Related Videos


Kỷ Niệm Nào Buồn - Cẩm Ly Quang Linh(tự Tình Quê Hương 2009) (6:17)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Cẩm Ly Ft Quang Linh [official] (6:29)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn . Như Quỳnh +mạnh Quỳnh (3:49)
 

Kỉ Niệm Nào Buồn (6:22)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền (6:40)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Tuấn Vũ (6:46)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn | Thanh Tuyền | Karaoke | Official Mv (6:36)
 

[full Beat Karaoke] Lk-kỷ Niệm Nào Buồn - Như Quỳnh Ft Mạnh Quỳnh (6:2)
 

Quang Linh - Kỷ Niệm Nào Buồn.dat (5:39)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Anh Dũng (6:32)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Karaoke (beat) (5:1)
 

Liên Khúc Phượng Buồn Kỷ Niệm Nào Buồn (6:4)
 

Ngọc Sơn-kỷ Niệm Nào Buồn (http:///user/nhacngocson) (6:27)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn (karaoke: Mời Nữ Feat) (6:19)
 

Karaoke [beat] Kỷ Niệm Nào Buồn - Anh Dũng (6:30)
 

KỶ NiỆm NÀo BuỒn,thụy Khanh,thu âm Trước 75 (5:10)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn Karaoke (6:41)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Hương Lan (4:57)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn (6:19)
 

Kỷ Niệm Nào Buồn - Minh Thư [official] Hd (6:52)
 

Kỹ NiỆm Nào BuỒn-ngọc SƠn (6:46)