http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 538
02. Thôi Thanh Tuyền 403
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 420
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 397
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 471
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 332
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 292
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 358

Related Videos