http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 517
02. Thôi Thanh Tuyền 366
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 398
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 371
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 450
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 318
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 283
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 351

Related Videos