http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 510
02. Thôi Thanh Tuyền 340
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 381
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 367
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 441
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 310
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 280
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 345

Related Videos