http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 465
02. Thôi Thanh Tuyền 311
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 354
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 353
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 389
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 296
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 269
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 313

Related Videos