http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 522
02. Thôi Thanh Tuyền 378
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 408
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 393
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 460
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 322
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 288
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 355

Related Videos