http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJnyLnNBEXxRWByLvxtbHZG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Thanh TuyềnKỷ Niệm Nào Buồn - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Thời Gian Qua Mau Thanh Tuyền 541
02. Thôi Thanh Tuyền 414
03. Phận Gái Thuyền Quyên Thanh Tuyền 423
04. Mưa Rừng Thanh Tuyền 405
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 480
06. Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền 341
07. Đau Xót Lý Chim Quyên Thanh Tuyền 296
08. Ảo Ảnh Thanh Tuyền 362

Related Videos