http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kncmyZHNBigciNbyLvJtDHkH -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửNgoéo Tay Nhau Thề - Giang Tử ft. Phương Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 637
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 535
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 679
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 439
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 400
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 528
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 449
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 573
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 443
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 440

Related Videos