http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kncmyZHNBigciNbyLvJtDHkH -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửNgoéo Tay Nhau Thề - Giang Tử ft. Phương Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 605
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 495
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 650
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 421
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 378
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 425
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 426
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 541
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 417
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 420

Related Videos