http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kncmyZHNBigciNbyLvJtDHkH -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửNgoéo Tay Nhau Thề - Giang Tử ft. Phương Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 633
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 527
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 674
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 434
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 393
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 508
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 443
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 566
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 430
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 434

Related Videos