http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJntZGadiXxiNGyLDcTbGkn -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửMưa Đêm Tỉnh Nhỏ - Giang Tử ft. Phương Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 641
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 537
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 685
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 443
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 402
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 537
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 455
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 578
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 449
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 447

Related Videos