http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJHyZnNdiCJEXgyLFJyDGZm -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửTạm Biệt Em Yêu - Giang Tử


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 624
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 520
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 670
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 431
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 388
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 495
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 441
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 559
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 427
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 431

Related Videos