http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJHyZnNdiCJEXgyLFJyDGZm -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửTạm Biệt Em Yêu - Giang Tử


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 643
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 541
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 690
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 447
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 405
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 552
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 459
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 582
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 454
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 450

Related Videos