http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJHyZnNdiCJEXgyLFJyDGZm -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửTạm Biệt Em Yêu - Giang Tử


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 617
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 505
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 659
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 427
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 382
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 484
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 434
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 555
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 422
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 425

Related Videos