http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJHyZnNdiCJEXgyLFJyDGZm -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửTạm Biệt Em Yêu - Giang Tử


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 611
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 500
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 655
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 422
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 379
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 452
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 429
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 544
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 418
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 421

Related Videos