http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJmTLnadEhJRhQyLDJtvHLn -

Album/Playlist
Qua Ngõ Nhà Em - Giang TửQua Ngõ Nhà Em - Giang Tử


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Hàng Xóm Giang Tử 634
02. Như Đập Vỡ Tim Giang Tử 532
03. Qua Ngõ Nhà Em Giang Tử 676
04. Tạm Biệt Em Yêu Giang Tử 436
05. Yêu Người Như Thế Đó Giang Tử 398
06. Mật Đắng Tình Yêu Giang Tử 518
07. Chuyện Tình Thứ Nhất Giang Tử ft. Phương Dung 446
08. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Giang Tử ft. Phương Dung 568
09. Ngoéo Tay Nhau Thề Giang Tử ft. Phương Dung 437
10. Chuyện Ba Người Giang Tử ft. Thùy Dương 438

Related Videos