http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmtZnsdENQkcpyZDJTDnkG -

Album/Playlist
Mơ Khúc Tương Phùng - Various ArtistsĐàn Chim Việt - Thu Giang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mơ Khúc Tương Phùng Đoan Trang 383
02. Trăng Sơn Cước Đoan Trang 322
03. Mùa Đông Binh Sĩ Hồng Ngọc 367
04. Cô Hàng Cà Phê Khắc Dũng 369
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khắc Dũng 293
06. Tình Nghệ Sĩ Mỹ Dung 309
07. Nửa Hồn Thương Đau Mỹ Hạnh 374
08. Mơ Hoa Quang Minh 311
09. Đàn Chim Việt Thu Giang 348

Related Videos