http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmtZnsdENQkcpyZDJTDnkG -

Album/Playlist
Mơ Khúc Tương Phùng - Various ArtistsĐàn Chim Việt - Thu Giang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mơ Khúc Tương Phùng Đoan Trang 369
02. Trăng Sơn Cước Đoan Trang 308
03. Mùa Đông Binh Sĩ Hồng Ngọc 341
04. Cô Hàng Cà Phê Khắc Dũng 328
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khắc Dũng 285
06. Tình Nghệ Sĩ Mỹ Dung 290
07. Nửa Hồn Thương Đau Mỹ Hạnh 352
08. Mơ Hoa Quang Minh 297
09. Đàn Chim Việt Thu Giang 324

Related Videos