http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmtZnsdENQkcpyZDJTDnkG -

Album/Playlist
Mơ Khúc Tương Phùng - Various ArtistsĐàn Chim Việt - Thu Giang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mơ Khúc Tương Phùng Đoan Trang 385
02. Trăng Sơn Cước Đoan Trang 323
03. Mùa Đông Binh Sĩ Hồng Ngọc 371
04. Cô Hàng Cà Phê Khắc Dũng 373
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khắc Dũng 295
06. Tình Nghệ Sĩ Mỹ Dung 311
07. Nửa Hồn Thương Đau Mỹ Hạnh 376
08. Mơ Hoa Quang Minh 314
09. Đàn Chim Việt Thu Giang 353

Related Videos