http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmtZnsdENQkcpyZDJTDnkG -

Album/Playlist
Mơ Khúc Tương Phùng - Various ArtistsĐàn Chim Việt - Thu Giang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mơ Khúc Tương Phùng Đoan Trang 381
02. Trăng Sơn Cước Đoan Trang 319
03. Mùa Đông Binh Sĩ Hồng Ngọc 361
04. Cô Hàng Cà Phê Khắc Dũng 356
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khắc Dũng 292
06. Tình Nghệ Sĩ Mỹ Dung 308
07. Nửa Hồn Thương Đau Mỹ Hạnh 373
08. Mơ Hoa Quang Minh 310
09. Đàn Chim Việt Thu Giang 336

Related Videos