http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 348
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 331
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 395
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 321
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 292
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 392
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 250

Related Videos