http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 351
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 338
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 397
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 321
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 303
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 395
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 253

Related Videos