http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 412
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 388
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 434
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 347
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 345
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 472
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 290

Related Videos