http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 376
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 363
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 411
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 332
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 332
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 423
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 263

Related Videos