http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 364
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 353
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 406
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 327
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 326
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 404
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 258

Related Videos