http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 354
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 349
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 401
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 322
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 317
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 403
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 256

Related Videos