http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 338
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 323
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 387
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 316
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 275
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 385
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 240

Related Videos