http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 401
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 379
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 418
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 340
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 341
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 460
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 278

Related Videos