http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 334
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 311
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 383
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 316
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 272
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 382
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 232

Related Videos