http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 349
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 333
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 395
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 321
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 295
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 393
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 252

Related Videos