http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 332
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 308
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 381
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 313
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 269
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 379
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 227

Related Videos