http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 342
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 326
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 391
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 319
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 286
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 389
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 247

Related Videos