http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 409
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 386
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 422
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 344
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 343
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 465
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 283

Related Videos