http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 390
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 377
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 417
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 334
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 337
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 451
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 271

Related Videos