http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJGtZmaVuiJdhkTkbJyvnZm -

Album/Playlist
Ngựa Hoang - Nguyễn HưngÂn Tình Mong Manh - Nguyễn Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ân Tình Mong Manh Nguyễn Hưng 287
02. Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn Nguyễn Hưng 284
03. Hương Xưa Nguyễn Hưng 345
04. Xin Làm Người Tình Nguyễn Hưng 282
05. Người Xa Người Nguyễn Hưng 238
06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Nguyễn Hưng 349
07. Yêu Thầm Nguyễn Hưng 212

Related Videos


Ân Tình Mong Manh - Ngọc Trọng (6:5)
 

Ân Tình Mong Manh - Hát Với Tvyn (4:31)
 

[beat] Ân Tình Mong Manh - Thanh Hà (2:2)
 

Ân Tình Mong Manh - Thanh Thúy (4:20)
 

[beat] Ân Tình Mong Manh - Trịnh Lam Quỳnh Vi (phối Chuẩn) (2:15)
 

[beat] Ân Tình Mong Manh - Trịnh Lam Ft. Quỳnh Vi (phối Chuẩn) Demo (1:44)
 

Ân Tình Mong Manh 1998 (6:43)
 

Ân Tình Mong Manh-la Sương Sương [karaoke] (8:34)
 

[demo Beat] Ân Tình Mong Manh - Trịnh Lam Ft. Quỳnh Vi (phối Chuẩn) (1:36)
 

Tinh Mong Manh, To Chan Phong (4:18)
 

(tình đầu Khó Phai] Hạnh Phúc Mong Manh (6:10)
 

Bất Biến Tinh Quân - Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Lương Vịnh Kỳ... (30:3)
 

Trường Học Uy Long 2 - Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Ngô Mạnh Đạt, Chu Ân... (37:44)
 

Ep 021hdchâu Chấu Hối Lỗi Người Tình Trong Mộng Của Jaiko = Nobita09 09 2005 (30:2)
 

Lê Uyên Phương - Lk Vũng Lầy Của Chúng Ta Tình Khúc Cho Em (5:19)
 

Tình Thôi Cách Xa (karaoke) (4:8)
 

Ân Tình Phú Tân (4:59)
 

Những Bài Hát Hay Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình ( Phần 1 ) (56:51)
 

Mong Manh Ty (3:52)
 

Cải Lương: Nợ Ân Tình (4:)
 

Ân Tình Phú Tân (5:16)