http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcntLGNVslBNbSykvxyFHLm -

Album/Playlist
Mưa Trên Phố Huế - Bảo YếnThương Về Miền Trung - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Miền Trung Bảo Yến 569
02. Huế Tình Yêu Của Tôi Bảo Yến 503
03. Huế Đêm Trăng Bảo Yến 501
04. Trăm Năm Tương Tư Bảo Yến 399
05. Thần Kinh Non Nước Hữu Tình Bảo Yến 350
06. Đây Thôn Vĩ Dạ Bảo Yến 449
07. Giã Từ Cố Đô Bảo Yến 438
08. Người Em Vĩ Dạ Bảo Yến 397
09. LK: Tiếng Xưa & Mưa Trên Phố Huế Bảo Yến 445

Related Videos