http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcntLGNVslBNbSykvxyFHLm -

Album/Playlist
Mưa Trên Phố Huế - Bảo YếnThương Về Miền Trung - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Miền Trung Bảo Yến 536
02. Huế Tình Yêu Của Tôi Bảo Yến 469
03. Huế Đêm Trăng Bảo Yến 476
04. Trăm Năm Tương Tư Bảo Yến 381
05. Thần Kinh Non Nước Hữu Tình Bảo Yến 315
06. Đây Thôn Vĩ Dạ Bảo Yến 427
07. Giã Từ Cố Đô Bảo Yến 418
08. Người Em Vĩ Dạ Bảo Yến 371
09. LK: Tiếng Xưa & Mưa Trên Phố Huế Bảo Yến 420

Related Videos