http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJntLHNALssFgVyLFJybmkm - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/48319c20cd7069708ca04497381e2157/55b931ea/2012/04/17/e/1/e161152ba2631bc7799468c5efcaaea5.mp3

Album/Playlist
Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ - Ngô Trác Linh ft. Mai Phương ft. Nguyễn Phú Luân ft. Phùng Ngọc Huy ft. Phan Ngọc Luân ft. Hoàng NguyênMơ Một Tình Yêu - Phùng Ngọc Huy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ Nguyễn Phú Luân 191
02. Thiên Thần Của Em Ngô Trác Linh 189
03. Nắng Nắng Mưa Mưa Mai Phương 172
04. Mơ Một Tình Yêu Phùng Ngọc Huy 177
05. Mẹ Là Tất Cả Phan Ngọc Luân 204
06. Con Yêu Của Mẹ Phan Ngọc Luân 164
07. Kỷ Niệm Đêm Trăng Hoàng Nguyên 150

Related Videos