http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJntLHNALssFgVyLFJybmkm -

Album/Playlist
Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ - Ngô Trác Linh ft. Mai Phương ft. Nguyễn Phú Luân ft. Phùng Ngọc Huy ft. Phan Ngọc Luân ft. Hoàng NguyênMơ Một Tình Yêu - Phùng Ngọc Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ Nguyễn Phú Luân 215
02. Thiên Thần Của Em Ngô Trác Linh 232
03. Nắng Nắng Mưa Mưa Mai Phương 190
04. Mơ Một Tình Yêu Phùng Ngọc Huy 215
05. Mẹ Là Tất Cả Phan Ngọc Luân 211
06. Con Yêu Của Mẹ Phan Ngọc Luân 217
07. Kỷ Niệm Đêm Trăng Hoàng Nguyên 162

Related Videos