http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcGyLnNSBhuvLctLFxyFmLm -

Album/Playlist
Tiếng Đàn Bầu - Thanh TâmHành Vân - Thanh Tâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quê Tôi Giải Phóng Thanh Tâm 254
02. Vì Miền Man Thanh Tâm 231
03. Lên Ngàn Thanh Tâm 257
04. Buổi Sáng Sông Hương Thanh Tâm 249
05. Hát Ru Và Cò Lả Thanh Tâm 200
06. Cung Đàn Đất Nước Thanh Tâm 209
07. Hành Vân Thanh Tâm 213
08. Lý Cái Mon Thanh Tâm 194
09. Trường Tương Tư Thanh Tâm 200
10. Bèo Dạt Mây Trôi Thanh Tâm 207
11. Lý Con Sáo Thanh Tâm 207
12. Ru Con Thanh Tâm 227

Related Videos