http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcGyLnNSBhuvLctLFxyFmLm -

Album/Playlist
Tiếng Đàn Bầu - Thanh TâmHành Vân - Thanh Tâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quê Tôi Giải Phóng Thanh Tâm 270
02. Vì Miền Man Thanh Tâm 251
03. Lên Ngàn Thanh Tâm 270
04. Buổi Sáng Sông Hương Thanh Tâm 262
05. Hát Ru Và Cò Lả Thanh Tâm 214
06. Cung Đàn Đất Nước Thanh Tâm 223
07. Hành Vân Thanh Tâm 227
08. Lý Cái Mon Thanh Tâm 211
09. Trường Tương Tư Thanh Tâm 219
10. Bèo Dạt Mây Trôi Thanh Tâm 213
11. Lý Con Sáo Thanh Tâm 217
12. Ru Con Thanh Tâm 253

Related Videos