http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcGyLnNSBhuvLctLFxyFmLm -

Album/Playlist
Tiếng Đàn Bầu - Thanh TâmHành Vân - Thanh Tâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quê Tôi Giải Phóng Thanh Tâm 267
02. Vì Miền Man Thanh Tâm 241
03. Lên Ngàn Thanh Tâm 268
04. Buổi Sáng Sông Hương Thanh Tâm 258
05. Hát Ru Và Cò Lả Thanh Tâm 211
06. Cung Đàn Đất Nước Thanh Tâm 222
07. Hành Vân Thanh Tâm 223
08. Lý Cái Mon Thanh Tâm 209
09. Trường Tương Tư Thanh Tâm 217
10. Bèo Dạt Mây Trôi Thanh Tâm 211
11. Lý Con Sáo Thanh Tâm 214
12. Ru Con Thanh Tâm 250

Related Videos