http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcGyLnNSBhuvLctLFxyFmLm -

Album/Playlist
Tiếng Đàn Bầu - Thanh TâmHành Vân - Thanh Tâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quê Tôi Giải Phóng Thanh Tâm 265
02. Vì Miền Man Thanh Tâm 239
03. Lên Ngàn Thanh Tâm 265
04. Buổi Sáng Sông Hương Thanh Tâm 254
05. Hát Ru Và Cò Lả Thanh Tâm 206
06. Cung Đàn Đất Nước Thanh Tâm 219
07. Hành Vân Thanh Tâm 220
08. Lý Cái Mon Thanh Tâm 203
09. Trường Tương Tư Thanh Tâm 211
10. Bèo Dạt Mây Trôi Thanh Tâm 210
11. Lý Con Sáo Thanh Tâm 211
12. Ru Con Thanh Tâm 243

Related Videos