http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcGyLnNSBhuvLctLFxyFmLm -

Album/Playlist
Tiếng Đàn Bầu - Thanh TâmHành Vân - Thanh Tâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quê Tôi Giải Phóng Thanh Tâm 260
02. Vì Miền Man Thanh Tâm 234
03. Lên Ngàn Thanh Tâm 260
04. Buổi Sáng Sông Hương Thanh Tâm 251
05. Hát Ru Và Cò Lả Thanh Tâm 201
06. Cung Đàn Đất Nước Thanh Tâm 214
07. Hành Vân Thanh Tâm 215
08. Lý Cái Mon Thanh Tâm 197
09. Trường Tương Tư Thanh Tâm 207
10. Bèo Dạt Mây Trôi Thanh Tâm 207
11. Lý Con Sáo Thanh Tâm 208
12. Ru Con Thanh Tâm 237

Related Videos