http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxmTLnNSdbHLHDyZDJyDGZH -

Album/Playlist
Ta Đã Từng Yêu - Như Loan ft. Lương Tùng QuangVì Sao - Như Loan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Đã Từng Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 482
02. You're My Heart, You're My Soul Như Loan 325
03. Cho Anh Một Con Đường Lương Tùng Quang 349
04. Khúc Ca Tình Yêu Như Loan 290
05. Nếu Lương Tùng Quang 247
06. Mưa Tình Yêu Như Loan 261
07. Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 292
08. Vì Sao Như Loan 241
09. Liên Khúc Cry Lương Tùng Quang 267
10. Sway Như Loan 222
11. Nước Mắt Đêm Thâu Lương Tùng Quang 249
12. Liên Khúc Lỗi Lầm Như Loan ft. Lương Tùng Quang 286

Related Videos