http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxmTLnNSdbHLHDyZDJyDGZH -

Album/Playlist
Ta Đã Từng Yêu - Như Loan ft. Lương Tùng QuangVì Sao - Như Loan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Đã Từng Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 485
02. You're My Heart, You're My Soul Như Loan 331
03. Cho Anh Một Con Đường Lương Tùng Quang 356
04. Khúc Ca Tình Yêu Như Loan 292
05. Nếu Lương Tùng Quang 250
06. Mưa Tình Yêu Như Loan 268
07. Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 297
08. Vì Sao Như Loan 248
09. Liên Khúc Cry Lương Tùng Quang 271
10. Sway Như Loan 235
11. Nước Mắt Đêm Thâu Lương Tùng Quang 262
12. Liên Khúc Lỗi Lầm Như Loan ft. Lương Tùng Quang 294

Related Videos