-

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônNo. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 201
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 149
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 131
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 134
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 130
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 122
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 124
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 138

Related Videos