-

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônNo. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 180
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 127
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 110
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 113
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 110
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 107
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 106
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 119

Related Videos