http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxnTZmaWBbNldaykFcyFnLm -

Album/Playlist
Tâm Sự Đời Tôi (Vol 2) - Kiều TrâmKhóc Thầm - Kiều Trâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Màu Xanh Kỷ Niệm Kiều Trâm 148
02. Đừng Nhắc Chuyện Lòng Kiều Trâm 63
03. Mưa Qua Phố Vắng Kiều Trâm 86
04. Đổi Thay Kiều Trâm 66
05. Tội Tình Kiều Trâm 96
06. Tâm Sự Đời Tôi Kiều Trâm 69
07. Hoàng Hôn Màu Tím Kiều Trâm 65
08. Người Thương Kẻ Nhớ Kiều Trâm 97
09. Khóc Thầm Kiều Trâm 102

Related Videos