http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmtkHNBEhJLpmtkDxybmLm -

Album/Playlist
10 Tuyệt Khúc Trịnh Công Sơn - Nguyên KhangLời Bạt - Liên Khúc Một Cõi Đi Về


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Nguyên Khang 480
02. Ru Đời Đi Nhé Nguyên Khang 397
03. Phôi Pha Nguyên Khang 384
04. Lời Bạt Liên Khúc Một Cõi Đi Về 387
05. Lời Bạt Liên Khúc Diễm Xưa 370
06. Liên Khúc Ướt Mi Nguyên Khang 381
07. Lặng Lẽ Nơi Này Nguyên Khang 400
08. Hạ Trắng Nguyên Khang 373
09. Chiều Một Mình Qua Phố Nguyên Khang 375
10. Biển Nhớ Nguyên Khang 371

Related Videos