http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmtkHNBEhJLpmtkDxybmLm -

Album/Playlist
10 Tuyệt Khúc Trịnh Công Sơn - Nguyên KhangLời Bạt - Liên Khúc Một Cõi Đi Về


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Nguyên Khang 500
02. Ru Đời Đi Nhé Nguyên Khang 412
03. Phôi Pha Nguyên Khang 410
04. Lời Bạt Liên Khúc Một Cõi Đi Về 412
05. Lời Bạt Liên Khúc Diễm Xưa 482
06. Liên Khúc Ướt Mi Nguyên Khang 406
07. Lặng Lẽ Nơi Này Nguyên Khang 417
08. Hạ Trắng Nguyên Khang 411
09. Chiều Một Mình Qua Phố Nguyên Khang 401
10. Biển Nhớ Nguyên Khang 401

Related Videos