http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmtkHNBEhJLpmtkDxybmLm -

Album/Playlist
10 Tuyệt Khúc Trịnh Công Sơn - Nguyên KhangLời Bạt - Liên Khúc Một Cõi Đi Về


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Nguyên Khang 498
02. Ru Đời Đi Nhé Nguyên Khang 409
03. Phôi Pha Nguyên Khang 408
04. Lời Bạt Liên Khúc Một Cõi Đi Về 407
05. Lời Bạt Liên Khúc Diễm Xưa 464
06. Liên Khúc Ướt Mi Nguyên Khang 402
07. Lặng Lẽ Nơi Này Nguyên Khang 413
08. Hạ Trắng Nguyên Khang 404
09. Chiều Một Mình Qua Phố Nguyên Khang 399
10. Biển Nhớ Nguyên Khang 397

Related Videos