http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 697
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 535
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 359
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 406
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 365
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 511
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 528
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 360
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 366
10. Bội Bạc Hoàng Châu 443
11. Bến Sau Hoàng Châu 252
12. Biển Tình Hoàng Châu 333
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 301

Related Videos