http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 682
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 509
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 351
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 322
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 352
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 500
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 509
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 333
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 356
10. Bội Bạc Hoàng Châu 423
11. Bến Sau Hoàng Châu 239
12. Biển Tình Hoàng Châu 324
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 297

Related Videos