http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 640
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 469
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 301
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 309
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 334
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 479
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 459
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 295
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 335
10. Bội Bạc Hoàng Châu 381
11. Bến Sau Hoàng Châu 236
12. Biển Tình Hoàng Châu 289
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 267

Related Videos