http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/78d2810e57a2acaa31f71c08c823cb3c/55e0062f/2012/12/13/9/1/91e76622b599716ace522acf615cbc08.mp3

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 577
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 388
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 267
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 287
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 277
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 414
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 380
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 267
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 297
10. Bội Bạc Hoàng Châu 337
11. Bến Sau Hoàng Châu 217
12. Biển Tình Hoàng Châu 221
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 234

Related Videos