http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 627
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 460
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 293
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 309
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 323
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 477
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 454
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 293
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 332
10. Bội Bạc Hoàng Châu 378
11. Bến Sau Hoàng Châu 235
12. Biển Tình Hoàng Châu 284
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 265

Related Videos