http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist




Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái



Bội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 650
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 477
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 316
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 310
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 338
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 483
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 468
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 298
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 345
10. Bội Bạc Hoàng Châu 384
11. Bến Sau Hoàng Châu 236
12. Biển Tình Hoàng Châu 297
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 268

Related Videos