http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 653
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 479
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 319
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 310
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 340
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 483
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 470
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 298
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 348
10. Bội Bạc Hoàng Châu 386
11. Bến Sau Hoàng Châu 236
12. Biển Tình Hoàng Châu 297
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 268

Related Videos