http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 607
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 430
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 280
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 302
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 295
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 464
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 415
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 283
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 323
10. Bội Bạc Hoàng Châu 362
11. Bến Sau Hoàng Châu 229
12. Biển Tình Hoàng Châu 258
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 250

Related Videos