http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm - http://stream2.s3.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/f160ece9f4021d6245f18a93ad2643e5/55c10e88/2012/12/13/9/1/91e76622b599716ace522acf615cbc08.mp3

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 571
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 386
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 264
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 285
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 275
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 412
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 379
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 266
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 294
10. Bội Bạc Hoàng Châu 332
11. Bến Sau Hoàng Châu 214
12. Biển Tình Hoàng Châu 219
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 233

Related Videos