http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 616
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 439
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 284
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 303
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 298
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 470
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 427
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 284
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 325
10. Bội Bạc Hoàng Châu 367
11. Bến Sau Hoàng Châu 231
12. Biển Tình Hoàng Châu 264
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 255

Related Videos