http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 692
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 521
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 355
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 326
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 358
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 506
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 518
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 341
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 360
10. Bội Bạc Hoàng Châu 436
11. Bến Sau Hoàng Châu 242
12. Biển Tình Hoàng Châu 329
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 300

Related Videos