http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 655
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 480
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 319
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 311
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 342
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 486
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 472
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 299
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 350
10. Bội Bạc Hoàng Châu 388
11. Bến Sau Hoàng Châu 237
12. Biển Tình Hoàng Châu 298
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 270

Related Videos