http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 582
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 393
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 270
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 291
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 284
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 427
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 385
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 271
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 300
10. Bội Bạc Hoàng Châu 342
11. Bến Sau Hoàng Châu 223
12. Biển Tình Hoàng Châu 234
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 238

Related Videos