http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 620
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 447
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 287
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 305
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 304
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 472
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 437
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 285
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 328
10. Bội Bạc Hoàng Châu 370
11. Bến Sau Hoàng Châu 232
12. Biển Tình Hoàng Châu 268
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 257

Related Videos