http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm - http://stream2.s3.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/5172e43998e9896907cf258f27e8b9a2/535192a8/2012/12/13/9/1/91e76622b599716ace522acf615cbc08.mp3

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 451
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 303
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 202
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 224
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 209
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 220
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 280
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 202
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 235
10. Bội Bạc Hoàng Châu 230
11. Bến Sau Hoàng Châu 164
12. Biển Tình Hoàng Châu 161
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 151

Related Videos


BỘi BẠc - Hoàng Châu_hd1080p (4:50)
 

Bội Bạc (4:52)
 

[karaoke] Kẻ Bội Bạc - Mai Quốc Huy (demo) (3:1)
 

Bội Bạc - Hoàng Châu - Karaoke (4:47)
 

Bội Bạc Karaoke - Nhạc Sống - Beat 192kb Full - Không Lời (5:5)
 

Bội Bạc - Karaoke Full Hd (4:58)
 

Kết Thúc Bất Ngờ Cho Kẻ Bội Bạc - Cảm động Quá!! (6:23)
 

Bội Bạc - Chếlinh (3:39)
 

[karaoke] Kẻ Bội Bạc - Mai Quốc Huy (full Beat) (4:59)
 

[hd] Người Chồng Bội Bạc 1 (14:55)
 

Kẻ Bội Bạc Karaoke - Nhạc Sống - Bản Full Beat (4:56)
 

Bội Bạc-hoàng Châu (4:49)
 

[karaoke] Bội Bạc - Hoàng Châu (demo Only) (4:51)
 

Bội Bạc (6:8)
 

Karaoke Bội Bạc _ Hoàng Châu (full Hd) (4:51)
 

[hd] Người Chồng Bội Bạc 6 (14:55)
 

[hd] Người Chồng Bội Bạc 8 (14:55)
 

[hd] Người Chồng Bội Bạc 2 (14:44)
 

Bội Bạc - Đắc Chung (4:47)
 

[hd] Người Chồng Bội Bạc 3 (14:55)
 

[hd] Người Chồng Bội Bạc 9 (8:9)