http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 645
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 473
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 309
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 309
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 337
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 481
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 462
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 298
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 343
10. Bội Bạc Hoàng Châu 382
11. Bến Sau Hoàng Châu 236
12. Biển Tình Hoàng Châu 293
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 268

Related Videos