http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 663
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 494
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 341
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 317
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 347
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 491
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 485
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 312
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 351
10. Bội Bạc Hoàng Châu 398
11. Bến Sau Hoàng Châu 237
12. Biển Tình Hoàng Châu 307
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 290

Related Videos