http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 700
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 540
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 360
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 412
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 367
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 514
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 530
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 368
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 366
10. Bội Bạc Hoàng Châu 451
11. Bến Sau Hoàng Châu 257
12. Biển Tình Hoàng Châu 335
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 303

Related Videos