http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 593
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 406
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 274
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 296
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 290
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 435
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 388
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 277
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 318
10. Bội Bạc Hoàng Châu 349
11. Bến Sau Hoàng Châu 225
12. Biển Tình Hoàng Châu 239
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 244

Related Videos