http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 624
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 453
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 291
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 308
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 312
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 474
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 446
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 289
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 330
10. Bội Bạc Hoàng Châu 374
11. Bến Sau Hoàng Châu 234
12. Biển Tình Hoàng Châu 277
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 261

Related Videos