http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 578
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 389
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 269
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 288
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 281
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 423
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 385
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 269
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 298
10. Bội Bạc Hoàng Châu 340
11. Bến Sau Hoàng Châu 221
12. Biển Tình Hoàng Châu 226
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 238

Related Videos