http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHtLmNzAzDZdDyZbcyvHLm -

Album/Playlist
Duyên Tiền Định - Hoàng Châu ft. Dương Ngọc TháiBội Bạc - Hoàng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Xã Nhà Tui Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 604
02. Phận Đời Công Nhân Hoàng Châu 420
03. Đời Ở Trọ Hoàng Châu 277
04. Như Một Cơn Mê Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 299
05. Áo Mới Ngày Mai Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 293
06. Không Đánh Mà Đau Dương Ngọc Thái 452
07. Tuyết Lạnh Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái 403
08. Mưa Nửa Đêm Hoàng Châu 280
09. Phận Buồn Con Gái Hoàng Châu 320
10. Bội Bạc Hoàng Châu 356
11. Bến Sau Hoàng Châu 227
12. Biển Tình Hoàng Châu 256
13. Ai Khổ Vì Ai Hoàng Châu 248

Related Videos