http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJHtkGNAdkXXgNTLbJtDGZm - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/c815d877f11eecb2adb95bee5667a4d1/55e88319/2012/08/30/3/a/3a0fe4bb5ba272b661d97fe80647a4ee.mp3

Album/Playlist
Ngô Huy Thiện - Ngô Huy ThiệnĐổi Đời - Ngô Huy Thiện

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Vợ Ngô Huy Thiện 216
02. Đường Tình Đôi Ngã Ngô Huy Thiện 196
03. Miền Tây Quê Tôi Ngô Huy Thiện 216
04. Bóng Dáng Mẹ Hiền Ngô Huy Thiện 129
05. Hồi Tưởng Ngô Huy Thiện 179
06. Đổi Đời Ngô Huy Thiện 156
07. Tình Vụt Bay Ngô Huy Thiện 136
08. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Ngô Huy Thiện 152
09. Trò Đùa Vô Nghĩa Ngô Huy Thiện 117
10. Giọt Nước Mắt Đàn Ông Ngô Huy Thiện 155
11. Túp Lều Lý Tưởng Ngô Huy Thiện 169

Related Videos