http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJHtkGNAdkXXgNTLbJtDGZm - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/47872df82bc24a7a267cef905a3baf64/55bf4675/2012/08/30/3/a/3a0fe4bb5ba272b661d97fe80647a4ee.mp3

Album/Playlist




Ngô Huy Thiện - Ngô Huy Thiện



Đổi Đời - Ngô Huy Thiện

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Vợ Ngô Huy Thiện 215
02. Đường Tình Đôi Ngã Ngô Huy Thiện 195
03. Miền Tây Quê Tôi Ngô Huy Thiện 214
04. Bóng Dáng Mẹ Hiền Ngô Huy Thiện 128
05. Hồi Tưởng Ngô Huy Thiện 177
06. Đổi Đời Ngô Huy Thiện 152
07. Tình Vụt Bay Ngô Huy Thiện 130
08. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Ngô Huy Thiện 146
09. Trò Đùa Vô Nghĩa Ngô Huy Thiện 116
10. Giọt Nước Mắt Đàn Ông Ngô Huy Thiện 150
11. Túp Lều Lý Tưởng Ngô Huy Thiện 167

Related Videos