http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxmyZGsdEBBdcFyLbJyFnkn -

Album/Playlist
Lại Gần Hôn Anh - Bằng KiềuEm Đẹp Như Mơ - Bằng Kiều


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lại Gần Hôn Anh Bằng Kiều 504
02. Nàng Bằng Kiều 386
03. Mơ Về Em Bằng Kiều 360
04. Chuyện Tình Yêu Bằng Kiều 511
05. Người Yêu Nếu Ra Đi Bằng Kiều 458
06. Gọi Tên Người Yêu Aline Bằng Kiều 355
07. Em Đẹp Như Mơ Bằng Kiều 409
08. Điệu Valse Buồn Cho Em Bằng Kiều 418
09. Bài Ngợi Ca Tình Yêu Bằng Kiều 413
10. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 348

Related Videos