http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxmyZGsdEBBdcFyLbJyFnkn -

Album/Playlist
Lại Gần Hôn Anh - Bằng KiềuEm Đẹp Như Mơ - Bằng Kiều


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lại Gần Hôn Anh Bằng Kiều 523
02. Nàng Bằng Kiều 405
03. Mơ Về Em Bằng Kiều 360
04. Chuyện Tình Yêu Bằng Kiều 530
05. Người Yêu Nếu Ra Đi Bằng Kiều 459
06. Gọi Tên Người Yêu Aline Bằng Kiều 355
07. Em Đẹp Như Mơ Bằng Kiều 412
08. Điệu Valse Buồn Cho Em Bằng Kiều 423
09. Bài Ngợi Ca Tình Yêu Bằng Kiều 427
10. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 354

Related Videos