http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxmyZGsdEBBdcFyLbJyFnkn -

Album/Playlist
Lại Gần Hôn Anh - Bằng KiềuEm Đẹp Như Mơ - Bằng Kiều


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lại Gần Hôn Anh Bằng Kiều 534
02. Nàng Bằng Kiều 415
03. Mơ Về Em Bằng Kiều 369
04. Chuyện Tình Yêu Bằng Kiều 542
05. Người Yêu Nếu Ra Đi Bằng Kiều 466
06. Gọi Tên Người Yêu Aline Bằng Kiều 359
07. Em Đẹp Như Mơ Bằng Kiều 420
08. Điệu Valse Buồn Cho Em Bằng Kiều 430
09. Bài Ngợi Ca Tình Yêu Bằng Kiều 439
10. Em Là Tất Cả Bằng Kiều 360

Related Videos