http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJmtknaALgsZAQyLDxtFnLm -

Album/Playlist
Sầu Đâu Quê Ngoại - Trường Sơn ft. Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan ft. Hà My ft. Đoàn Minh ft. Lý Diệu LinhTrả Lại Người Tình - Trường Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sầu Đâu Quê Ngoại Khang Lê 590
02. Trả Lại Người Tình Trường Sơn 420
03. Mai Mình Xa Nhau Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan 407
04. Lòng Mãi Yêu Thương Hà My 333
05. Xa Rồi Quê Hương Khang Lê 402
06. Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh ft. Lý Diệu Linh 542
07. Tình Cha Nghĩa Mẹ Trường Sơn 409
08. Xa Quê Khang Lê 304
09. Trót Đã Yêu Nhau Trường Sơn ft. Lưu Ánh Loan 356
10. Chỉ Còn Lại Chữ Tình Thùy Trang 405
11. Thương Nhớ Cọi Nguồn Khang Lê 402
12. Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh ft. Lý Diệu Linh 475
13. Trên Bến Sông Buồn Khang Lê 394
14. Đêm Nhớ Quê Nhà Đoàn Minh 370
15. Tơ Hồng Se Duyên Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan 364

Related Videos