http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJmtknaALgsZAQyLDxtFnLm -

Album/Playlist
Sầu Đâu Quê Ngoại - Trường Sơn ft. Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan ft. Hà My ft. Đoàn Minh ft. Lý Diệu LinhTrả Lại Người Tình - Trường Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sầu Đâu Quê Ngoại Khang Lê 584
02. Trả Lại Người Tình Trường Sơn 413
03. Mai Mình Xa Nhau Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan 401
04. Lòng Mãi Yêu Thương Hà My 330
05. Xa Rồi Quê Hương Khang Lê 397
06. Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh ft. Lý Diệu Linh 539
07. Tình Cha Nghĩa Mẹ Trường Sơn 400
08. Xa Quê Khang Lê 300
09. Trót Đã Yêu Nhau Trường Sơn ft. Lưu Ánh Loan 352
10. Chỉ Còn Lại Chữ Tình Thùy Trang 395
11. Thương Nhớ Cọi Nguồn Khang Lê 389
12. Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh ft. Lý Diệu Linh 471
13. Trên Bến Sông Buồn Khang Lê 392
14. Đêm Nhớ Quê Nhà Đoàn Minh 368
15. Tơ Hồng Se Duyên Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan 350

Related Videos