http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGyZHsSLXNLSBTLFctDGLn -

Album/Playlist
Sầu Đâu Quê Ngoại - Trường Sơn ft. Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan ft. Hà My ft. Đoàn Minh ft. Lý Diệu LinhSầu Đâu Quê Ngoại - Khang Lê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sầu Đâu Quê Ngoại Khang Lê 587
02. Trả Lại Người Tình Trường Sơn 416
03. Mai Mình Xa Nhau Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan 402
04. Lòng Mãi Yêu Thương Hà My 332
05. Xa Rồi Quê Hương Khang Lê 398
06. Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh ft. Lý Diệu Linh 540
07. Tình Cha Nghĩa Mẹ Trường Sơn 403
08. Xa Quê Khang Lê 301
09. Trót Đã Yêu Nhau Trường Sơn ft. Lưu Ánh Loan 353
10. Chỉ Còn Lại Chữ Tình Thùy Trang 401
11. Thương Nhớ Cọi Nguồn Khang Lê 394
12. Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh ft. Lý Diệu Linh 475
13. Trên Bến Sông Buồn Khang Lê 394
14. Đêm Nhớ Quê Nhà Đoàn Minh 369
15. Tơ Hồng Se Duyên Khang Lê ft. Lưu Ánh Loan 352

Related Videos