http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmyLmNlAclaDCtLbJyvmLG -

Album/Playlist
Mùa Trăng Cũ - Various ArtistsCho Mùa Thu Đã Mất - Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đốt Lá Mùa Thu Mỹ Dung 152
02. Cho Mùa Thu Đã Mất Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 161
03. Đỉnh Gió Trần Dũng 116
04. Khúc Ru Mùa Đông Triệu Yên 121
05. Mưa Đêm Đức Huy 113
06. Ngày Ấy Thu Giang 109
07. Đêm Mùa Thu Chết Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 111
08. Mùa Trăng Cũ Đỗ Dũng ft. Đỗ Thụy 126
09. Nhớ Cha Thu Giang 93

Related Videos