http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmyLmNlAclaDCtLbJyvmLG -

Album/Playlist
Mùa Trăng Cũ - Various ArtistsCho Mùa Thu Đã Mất - Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đốt Lá Mùa Thu Mỹ Dung 150
02. Cho Mùa Thu Đã Mất Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 148
03. Đỉnh Gió Trần Dũng 115
04. Khúc Ru Mùa Đông Triệu Yên 109
05. Mưa Đêm Đức Huy 110
06. Ngày Ấy Thu Giang 104
07. Đêm Mùa Thu Chết Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 108
08. Mùa Trăng Cũ Đỗ Dũng ft. Đỗ Thụy 119
09. Nhớ Cha Thu Giang 91

Related Videos