http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmyLmNlAclaDCtLbJyvmLG -

Album/Playlist
Mùa Trăng Cũ - Various ArtistsCho Mùa Thu Đã Mất - Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đốt Lá Mùa Thu Mỹ Dung 145
02. Cho Mùa Thu Đã Mất Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 124
03. Đỉnh Gió Trần Dũng 112
04. Khúc Ru Mùa Đông Triệu Yên 104
05. Mưa Đêm Đức Huy 102
06. Ngày Ấy Thu Giang 101
07. Đêm Mùa Thu Chết Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 104
08. Mùa Trăng Cũ Đỗ Dũng ft. Đỗ Thụy 114
09. Nhớ Cha Thu Giang 88

Related Videos