http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmyLmNlAclaDCtLbJyvmLG -

Album/Playlist
Mùa Trăng Cũ - Various ArtistsCho Mùa Thu Đã Mất - Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đốt Lá Mùa Thu Mỹ Dung 153
02. Cho Mùa Thu Đã Mất Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 175
03. Đỉnh Gió Trần Dũng 119
04. Khúc Ru Mùa Đông Triệu Yên 133
05. Mưa Đêm Đức Huy 118
06. Ngày Ấy Thu Giang 118
07. Đêm Mùa Thu Chết Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 119
08. Mùa Trăng Cũ Đỗ Dũng ft. Đỗ Thụy 135
09. Nhớ Cha Thu Giang 114

Related Videos