http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmyLmNlAclaDCtLbJyvmLG -

Album/Playlist
Mùa Trăng Cũ - Various ArtistsCho Mùa Thu Đã Mất - Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đốt Lá Mùa Thu Mỹ Dung 145
02. Cho Mùa Thu Đã Mất Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 128
03. Đỉnh Gió Trần Dũng 113
04. Khúc Ru Mùa Đông Triệu Yên 105
05. Mưa Đêm Đức Huy 104
06. Ngày Ấy Thu Giang 102
07. Đêm Mùa Thu Chết Đỗ Thụy ft. Đỗ Dũng 105
08. Mùa Trăng Cũ Đỗ Dũng ft. Đỗ Thụy 115
09. Nhớ Cha Thu Giang 89

Related Videos