http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 632
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 526
03. Hạ Trắng Quang Dũng 429
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 471
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 458
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 409
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 377
08. Tình Nguyên Khang 331
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 414
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 400

Related Videos