http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 651
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 547
03. Hạ Trắng Quang Dũng 441
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 488
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 473
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 429
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 411
08. Tình Nguyên Khang 363
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 423
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 409

Related Videos