http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 598
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 513
03. Hạ Trắng Quang Dũng 428
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 440
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 453
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 404
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 373
08. Tình Nguyên Khang 330
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 410
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 397

Related Videos