http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 655
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 554
03. Hạ Trắng Quang Dũng 442
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 496
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 474
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 429
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 429
08. Tình Nguyên Khang 376
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 428
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 417

Related Videos