http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 578
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 506
03. Hạ Trắng Quang Dũng 425
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 424
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 449
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 396
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 370
08. Tình Nguyên Khang 325
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 394
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 394

Related Videos