http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 647
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 544
03. Hạ Trắng Quang Dũng 440
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 486
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 467
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 425
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 406
08. Tình Nguyên Khang 353
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 422
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 404

Related Videos