http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 550
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 497
03. Hạ Trắng Quang Dũng 418
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 404
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 440
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 388
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 367
08. Tình Nguyên Khang 315
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 360
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 391

Related Videos