http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 641
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 543
03. Hạ Trắng Quang Dũng 435
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 485
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 461
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 414
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 396
08. Tình Nguyên Khang 347
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 418
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 401

Related Videos