http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 567
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 498
03. Hạ Trắng Quang Dũng 421
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 411
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 443
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 394
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 369
08. Tình Nguyên Khang 321
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 371
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 392

Related Videos