http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 569
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 500
03. Hạ Trắng Quang Dũng 422
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 413
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 443
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 395
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 369
08. Tình Nguyên Khang 321
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 377
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 392

Related Videos