http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 575
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 505
03. Hạ Trắng Quang Dũng 424
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 419
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 449
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 396
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 370
08. Tình Nguyên Khang 324
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 389
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 394

Related Videos