http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 652
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 551
03. Hạ Trắng Quang Dũng 442
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 492
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 474
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 429
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 423
08. Tình Nguyên Khang 374
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 427
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 415

Related Videos