http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 531
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 494
03. Hạ Trắng Quang Dũng 413
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 402
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 432
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 384
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 363
08. Tình Nguyên Khang 310
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 353
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 388

Related Videos