http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 587
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 510
03. Hạ Trắng Quang Dũng 427
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 430
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 452
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 402
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 372
08. Tình Nguyên Khang 329
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 408
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 396

Related Videos