http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 637
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 533
03. Hạ Trắng Quang Dũng 433
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 476
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 459
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 411
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 384
08. Tình Nguyên Khang 339
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 415
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 400

Related Videos