http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJntLHsBiXxLCBtLFJtvnkH -

Album/Playlist
Ai Tình Hơn Ai - Quang Dũng ft. Nguyên KhangTình - Quang Dũng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Quang Dũng 533
02. Nửa Trái Tim Yêu Người Quang Dũng 494
03. Hạ Trắng Quang Dũng 414
04. Dòng Sông Mùa Thu Quang Dũng 403
05. Bản Tình Cuối Quang Dũng 433
06. Dòng Sông Mùa Thu Nguyên Khang 386
07. Nửa Trái Tim Yêu Người Nguyên Khang 364
08. Tình Nguyên Khang 310
09. Hạ Trắng Nguyên Khang 355
10. Bản Tình Cuối Nguyên Khang 389

Related Videos