http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJnyLnsBEbcGpDtLbctFnLG -

Album/Playlist
Bến Vắng - Biết Yêu Khi Nào - Cẩm LyTương Tư - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bến Vắng Cẩm Ly 459
02. Biết Yêu Khi Nào Cẩm Ly 425
03. Thà Rằng Chia Tay Cẩm Ly 403
04. Nhớ Nhà Cẩm Ly 407
05. Giấc Mơ Tà Áo Trắng Cẩm Ly 322
06. Mẹ Cẩm Ly 383
07. Tương Tư Cẩm Ly 309
08. Sớm Chồng Cẩm Ly 342
09. Tình Yêu Đầu Tiên Cẩm Ly 305
10. Biệt Ly Cẩm Ly 348

Related Videos