http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJnyLnsBEbcGpDtLbctFnLG -

Album/Playlist
Bến Vắng - Biết Yêu Khi Nào - Cẩm LyTương Tư - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bến Vắng Cẩm Ly 460
02. Biết Yêu Khi Nào Cẩm Ly 439
03. Thà Rằng Chia Tay Cẩm Ly 406
04. Nhớ Nhà Cẩm Ly 417
05. Giấc Mơ Tà Áo Trắng Cẩm Ly 324
06. Mẹ Cẩm Ly 384
07. Tương Tư Cẩm Ly 313
08. Sớm Chồng Cẩm Ly 345
09. Tình Yêu Đầu Tiên Cẩm Ly 306
10. Biệt Ly Cẩm Ly 349

Related Videos