http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJnyLnsBEbcGpDtLbctFnLG -

Album/Playlist
Bến Vắng - Biết Yêu Khi Nào - Cẩm LyTương Tư - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bến Vắng Cẩm Ly 460
02. Biết Yêu Khi Nào Cẩm Ly 427
03. Thà Rằng Chia Tay Cẩm Ly 404
04. Nhớ Nhà Cẩm Ly 411
05. Giấc Mơ Tà Áo Trắng Cẩm Ly 323
06. Mẹ Cẩm Ly 384
07. Tương Tư Cẩm Ly 311
08. Sớm Chồng Cẩm Ly 344
09. Tình Yêu Đầu Tiên Cẩm Ly 306
10. Biệt Ly Cẩm Ly 349

Related Videos