http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZGNznmEmkZTLbJybnLG -

Album/Playlist
Em Lễ Chùa Này - Lệ ThuSuối Nước Mắt - Lệ Thu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Dạ Khúc Lệ Thu 429
02. Đường Em Đi Lệ Thu 913
03. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Lệ Thu 421
04. Một Ngày Không Có Anh Lệ Thu 381
05. Nghìn Trùng Xa Cách Lệ Thu 345
06. Nửa Hồn Thương Đau Lệ Thu 397
07. Phượng Yêu Lệ Thu 362
08. Ru Ta Ngậm Ngùi Lệ Thu 413
09. Suối Nước Mắt Lệ Thu 397

Related Videos