http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZGNznmEmkZTLbJybnLG -

Album/Playlist
Em Lễ Chùa Này - Lệ ThuSuối Nước Mắt - Lệ Thu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Dạ Khúc Lệ Thu 432
02. Đường Em Đi Lệ Thu 918
03. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Lệ Thu 425
04. Một Ngày Không Có Anh Lệ Thu 384
05. Nghìn Trùng Xa Cách Lệ Thu 348
06. Nửa Hồn Thương Đau Lệ Thu 400
07. Phượng Yêu Lệ Thu 366
08. Ru Ta Ngậm Ngùi Lệ Thu 423
09. Suối Nước Mắt Lệ Thu 402

Related Videos