http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 345
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 253
03. Suối Mơ Mỹ Linh 255
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 262
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 229
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 352
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 191
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 222

Related Videos