http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 271
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 206
03. Suối Mơ Mỹ Linh 161
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 231
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 204
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 284
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 158
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 184

Related Videos