http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 316
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 223
03. Suối Mơ Mỹ Linh 230
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 251
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 216
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 337
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 166
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 208

Related Videos