http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 217
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 169
03. Suối Mơ Mỹ Linh 147
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 213
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 185
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 221
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 149
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 164

Related Videos


Em đi Bỏ Mặc Con đường - Trịnh Công Sơn Khánh Ly (6:42)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng (5:26)
 

Em đi Bỏ Mặc Con đường (4:22)
 

Em Di Bo Mac Con Duong- Tcs (4:14)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Đàm Vĩnh Hưng - [kênh Thưởng Thức Âm Nhạc] (4:48)
 

Tiễn đưa - Em đi Bỏ Lại Con đường - Vũ Khanh Elvis Phương (10:53)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn (music Video) (4:52)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng ( Trịnh Công Sơn ) (4:50)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke !!!!!! (5:5)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Z (trịnh Công Sơn - Vũ Khanh) (4:22)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Đàm Vĩnh Hưng (4:37)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Hồng Nhung (2:39)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke. (4:14)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng. (5:11)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Trinh Cong Son (4:6)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trinh Cong Son (fingerstyle) (4:25)
 

Hát Karaoke Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng - Trịnh Công Sơn (4:25)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng - Trịnh Công Sơn (3:34)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường (4:18)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường ( Trịnh Công Sơn ) (6:7)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường (trịnh Công Sơn) (4:19)