http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 326
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 232
03. Suối Mơ Mỹ Linh 240
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 254
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 218
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 341
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 171
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 218

Related Videos