http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 251
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 194
03. Suối Mơ Mỹ Linh 155
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 221
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 198
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 276
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 155
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 176

Related Videos