http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 355
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 253
03. Suối Mơ Mỹ Linh 271
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 264
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 240
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 362
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 202
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 227

Related Videos