http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 192
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 155
03. Suối Mơ Mỹ Linh 132
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 195
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 145
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 192
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 146
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 141

Related Videos


Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng (5:26)
 

Em đi Bỏ Mặc Con đường - Trịnh Công Sơn Khánh Ly (6:42)
 

Em Di Bo Mac Con Duong- Tcs (4:14)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Đàm Vĩnh Hưng - [kênh Thưởng Thức Âm Nhạc] (4:48)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Hồng Nhung (2:39)
 

Tiễn đưa - Em đi Bỏ Lại Con đường - Vũ Khanh Elvis Phương (10:53)
 

Em Đi Bỏ Mặc Con Đường - Quang Dũng.avi (4:52)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn (music Video) (4:52)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke. (4:14)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng. (5:11)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Đàm Vĩnh Hưng (4:37)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng ( Trịnh Công Sơn ) (4:50)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trinh Cong Son (fingerstyle) (4:25)
 

Em đi Bỏ Mặc Con đường (4:22)
 

♫ Em đi Bỏ Lại Con đường ♥ Khánhly ♣ (4:52)
 

Hát Karaoke Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng - Trịnh Công Sơn (4:25)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường-guitarphuduong (5:58)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Z (trịnh Công Sơn - Vũ Khanh) (4:22)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường ( Trịnh Công Sơn ) (6:7)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường (3:24)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Trinh Cong Son (4:6)