http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 201
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 163
03. Suối Mơ Mỹ Linh 139
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 204
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 166
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 210
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 147
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 147

Related Videos


Em đi Bỏ Mặc Con đường - Trịnh Công Sơn Khánh Ly (6:42)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng (5:26)
 

Em đi Bỏ Mặc Con đường (4:22)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Đàm Vĩnh Hưng - [kênh Thưởng Thức Âm Nhạc] (4:48)
 

Em Di Bo Mac Con Duong- Tcs (4:14)
 

Tiễn đưa - Em đi Bỏ Lại Con đường - Vũ Khanh Elvis Phương (10:53)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng ( Trịnh Công Sơn ) (4:50)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Hồng Nhung (2:39)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn (music Video) (4:52)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Z (trịnh Công Sơn - Vũ Khanh) (4:22)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng. (5:11)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke. (4:14)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke !!!!!! (5:5)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Trinh Cong Son (4:6)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Đàm Vĩnh Hưng (4:37)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng - Trịnh Công Sơn (3:34)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường-guitarphuduong (5:58)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường (6:7)
 

Hát Karaoke Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng - Trịnh Công Sơn (4:25)
 

♫ Em đi Bỏ Lại Con đường ♥ Khánhly ♣ (4:52)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trinh Cong Son (fingerstyle) (4:25)