http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 295
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 220
03. Suối Mơ Mỹ Linh 201
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 243
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 212
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 314
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 161
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 199

Related Videos