http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 298
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 222
03. Suối Mơ Mỹ Linh 206
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 246
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 215
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 322
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 163
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 201

Related Videos