http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 280
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 212
03. Suối Mơ Mỹ Linh 168
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 235
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 208
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 297
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 159
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 190

Related Videos