http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 281
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 213
03. Suối Mơ Mỹ Linh 176
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 235
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 211
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 302
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 160
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 192

Related Videos