http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 339
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 250
03. Suối Mơ Mỹ Linh 246
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 258
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 221
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 347
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 181
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 219

Related Videos