http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 236
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 188
03. Suối Mơ Mỹ Linh 152
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 217
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 193
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 269
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 150
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 173

Related Videos


Https://youtube.com/devicesupport (3:56)
 

Em đi Bỏ Mặc Con đường (4:23)
 

Em đi Bỏ Mặc Con đường - Trịnh Công Sơn Khánh Ly (6:42)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng ( Trịnh Công Sơn ) (4:50)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Z (trịnh Công Sơn - Vũ Khanh) (4:22)
 

Tiễn đưa - Em đi Bỏ Lại Con đường - Vũ Khanh Elvis Phương (10:53)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn (music Video) (4:52)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Hồng Nhung (2:39)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke !!!!!! (5:5)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Đàm Vĩnh Hưng - [kênh Thưởng Thức Âm Nhạc] (4:48)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng. (5:11)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Karaoke. (4:14)
 

Em Di Bo Mac Con Duong- Tcs (4:14)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường - Trinh Cong Son (fingerstyle) (4:25)
 

Em Đi BỎ LẠi Con ĐƯỜng (5:26)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Trinh Cong Son (4:6)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường -- Khánh Ly (6:18)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường (4:18)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường-guitarphuduong (5:58)
 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường (trịnh Công Sơn) (4:19)
 

Em đi Bỏ Lại Con đường - Đàm Vĩnh Hưng (4:37)