http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 289
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 218
03. Suối Mơ Mỹ Linh 188
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 241
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 212
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 310
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 160
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 197

Related Videos