http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 285
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 216
03. Suối Mơ Mỹ Linh 184
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 240
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 211
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 308
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 160
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 196

Related Videos