http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGTknaBEhEdHmyLDxTbGkn -

Album/Playlist
Văn Cao - Trịnh Công Sơn - Various ArtistsEm Đi Bỏ Lại Con Đường - Trịnh Công Sơn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phôi Pha Cẩm Vân 264
02. Đàn Chim Việt Mỹ Lệ 198
03. Suối Mơ Mỹ Linh 158
04. Mùa Xuân Đầu Tiên Tam Ca Thế Hệ Mới 229
05. Còn Tuổi Nào Cho Em Thu Minh 202
06. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trịnh Công Sơn 280
07. Có Một Ngày Như Thế Trịnh Vĩnh Trinh 158
08. Vết Lăn Trầm Trịnh Vĩnh Trinh 181

Related Videos