http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 435
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 432
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 343
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 406
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 371
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 378
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 380
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 317
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 353
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 357

Related Videos