http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 411
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 419
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 332
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 360
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 342
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 367
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 350
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 296
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 339
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 332

Related Videos