http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 396
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 398
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 330
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 343
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 338
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 355
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 313
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 278
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 313
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 309

Related Videos