http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 350
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 360
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 299
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 297
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 308
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 327
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 277
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 255
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 296
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 269

Related Videos


Ru Ta Ngậm Ngùi - Quang Dũng (4:54)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi- Tuấn Ngọc (4:44)
 

Trịnh Công Sơn, Ru Ta Ngậm Ngùi, Khánh Ly (4:39)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly Hát Tại Quán Văn - Sài Gòn Trước 1975 (4:11)
 

Lk: Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Phôi Pha, Bài Không Tên Số 5 7 (6:27)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (5:36)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly (nhạc Trịnh) (5:53)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương [những Sớm Mai Việt Nam] (5:14)
 

Khánh Ly Ru Ta Ngậm Ngùi (7:58)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) Khánh Ly (1967) (5:4)
 

Ru Ta NgẬm NgÙi - Tcs - Minh Nguyệt - Tnpbp (4:56)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Ngọc Lan (5:31)
 

Giang Trang - Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) (4:44)
 

Mỹ Linh Hát Ru Ta Ngậm Ngùi (1:45)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Karaoke. (5:52)
 

[liveshow Gọi Tên Bốn Mùa] Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương (3:1)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi-saxophone Lê Tấn Quốc (4:41)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) - Tùng Dương (4:56)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Giang Trang (lênh đênh Nhớ Phố) (4:48)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tuấn Ngọc . (4:34)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương (4:52)