http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 422
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 422
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 336
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 376
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 345
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 371
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 361
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 304
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 344
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 341

Related Videos