http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 413
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 421
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 333
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 363
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 343
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 368
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 353
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 298
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 341
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 334

Related Videos