http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 355
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 366
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 300
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 300
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 310
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 330
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 281
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 265
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 298
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 272

Related Videos


Ru Ta Ngậm Ngùi - Quang Dũng (4:54)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi- Tuấn Ngọc (4:44)
 

Trịnh Công Sơn, Ru Ta Ngậm Ngùi, Khánh Ly (4:39)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly Hát Tại Quán Văn - Sài Gòn Trước 1975 (4:11)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (5:36)
 

Lk: Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Phôi Pha, Bài Không Tên Số 5 7 (6:27)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly (nhạc Trịnh) (5:53)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương [những Sớm Mai Việt Nam] (5:14)
 

Khánh Ly Ru Ta Ngậm Ngùi (7:58)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Ngọc Lan (5:31)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Karaoke. (5:52)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tuấn Ngọc . (4:34)
 

Ru Ta NgẬm NgÙi - Tcs - Minh Nguyệt - Tnpbp (4:56)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Cẩm Vân (5:16)
 

Mỹ Linh Hát Ru Ta Ngậm Ngùi (1:45)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) - Tùng Dương (4:56)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Giang Trang (lênh đênh Nhớ Phố) (4:48)
 

Guitar Việt Nam - Ru Ta Ngậm Ngùi (2:46)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Nhạc Không Lời (5:2)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi-thái Thanh( Pre 75) (4:25)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) Khánh Ly (1967) (5:4)