http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 344
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 350
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 291
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 289
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 298
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 317
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 270
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 251
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 290
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 264

Related Videos


Ru Ta Ngậm Ngùi- Tuấn Ngọc (4:44)
 

Trịnh Công Sơn, Ru Ta Ngậm Ngùi, Khánh Ly (4:39)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly Hát Tại Quán Văn - Sài Gòn Trước 1975 (4:11)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly (nhạc Trịnh) (5:53)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Quang Dũng (4:54)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) Khánh Ly (1967) (5:4)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (5:36)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương [những Sớm Mai Việt Nam] (5:14)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Ngọc Lan (5:31)
 

Lk: Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Phôi Pha, Bài Không Tên Số 5 7 (6:27)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Karaoke. (5:52)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) - Tùng Dương (4:56)
 

Saigon 1955 1946 1940; Ru Ta Ngậm Ngùi- Khanhly 1968- Saxo Lt Quốc (10:)
 

Khánh Ly Ru Ta Ngậm Ngùi (7:58)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi-saxophone Lê Tấn Quốc (4:41)
 

Guitar Việt Nam - Ru Ta Ngậm Ngùi (2:46)
 

[liveshow Gọi Tên Bốn Mùa] Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương (3:1)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương (4:52)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương - Những Sớm Mai Việt Nam - 13 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn (2:18)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Giang Trang (lênh đênh Nhớ Phố) (4:48)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) - Thanh Lam (3:53)