http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 400
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 414
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 332
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 354
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 341
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 360
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 331
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 285
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 324
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 330

Related Videos