http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 404
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 418
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 332
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 357
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 342
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 361
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 335
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 293
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 335
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 331

Related Videos