http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 397
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 401
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 330
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 345
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 339
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 356
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 319
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 279
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 314
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 316

Related Videos