http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 392
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 394
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 327
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 335
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 337
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 347
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 302
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 277
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 312
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 300

Related Videos