http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 398
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 412
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 330
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 350
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 340
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 359
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 330
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 283
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 318
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 328

Related Videos