http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 422
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 425
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 337
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 398
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 360
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 373
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 371
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 313
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 346
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 346

Related Videos