http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 356
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 367
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 300
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 301
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 310
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 330
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 281
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 265
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 298
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 273

Related Videos


Ru Ta Ngậm Ngùi - Quang Dũng (4:54)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi- Tuấn Ngọc (4:44)
 

Trịnh Công Sơn, Ru Ta Ngậm Ngùi, Khánh Ly (4:39)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly Hát Tại Quán Văn - Sài Gòn Trước 1975 (4:11)
 

Lk: Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Phôi Pha, Bài Không Tên Số 5 7 (6:27)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (5:36)
 

Khánh Ly Ru Ta Ngậm Ngùi (7:58)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Khánh Ly (nhạc Trịnh) (5:53)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương [những Sớm Mai Việt Nam] (5:14)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Ngọc Lan (5:31)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Karaoke. (5:52)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) - Tùng Dương (4:56)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tuấn Ngọc . (4:34)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Cẩm Vân (5:15)
 

Mỹ Linh Hát Ru Ta Ngậm Ngùi (1:45)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Cẩm Vân (5:16)
 

Guitar Việt Nam - Ru Ta Ngậm Ngùi (2:46)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi-thái Thanh( Pre 75) (4:25)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Giang Trang (lênh đênh Nhớ Phố) (4:48)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi - Tùng Dương (4:52)
 

Ru Ta Ngậm Ngùi (trịnh Công Sơn) - Thanh Lam (3:53)