http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 400
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 414
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 332
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 355
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 342
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 361
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 332
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 287
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 329
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 330

Related Videos