http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 442
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 440
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 347
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 419
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 376
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 384
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 381
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 318
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 364
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 365

Related Videos