http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 422
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 424
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 336
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 389
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 350
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 372
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 370
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 307
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 345
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 343

Related Videos