http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZmNdEgEmJLyLbJybGkm -

Album/Playlist
Thuở Bống Là Người - Various ArtistsRu Ta Ngậm Ngùi - Siu Black


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thuở Bống là Người Vân Khánh 397
02. Bên Đời Hiu Quạnh Trần Tiến 404
03. Em Đi Bỏ Lại Con Đường Trần Thu Hà 330
04. Ru Ta Ngậm Ngùi Siu Black 346
05. Hãy Yêu Nhau Đi Phương Thảo ft. Ngọc Lễ 340
06. Chuyện Đóa Quỳnh Hương Mỹ Tâm 356
07. Bay Đi Thầm Lặng Mỹ Tâm 323
08. Chìm Dưới Cơn Mưa Mỹ Lệ 281
09. Lời Thiên Thu Gọi Hồng Nhung 315
10. Gọi Tên Bốn Mùa Bảo Phúc 320

Related Videos