http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 259
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 264
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 299
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 188
05. Lệ Hoang Minh Phượng 205
06. Yêu Minh Phượng 182
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 236
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 255
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 177
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 279

Related Videos