http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 258
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 249
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 292
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 185
05. Lệ Hoang Minh Phượng 196
06. Yêu Minh Phượng 169
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 225
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 251
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 170
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 271

Related Videos