http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 264
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 281
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 309
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 196
05. Lệ Hoang Minh Phượng 212
06. Yêu Minh Phượng 187
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 242
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 266
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 184
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 284

Related Videos