http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 276
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 295
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 322
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 208
05. Lệ Hoang Minh Phượng 222
06. Yêu Minh Phượng 194
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 262
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 285
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 199
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 302

Related Videos