http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 274
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 289
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 318
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 204
05. Lệ Hoang Minh Phượng 218
06. Yêu Minh Phượng 190
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 256
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 277
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 195
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 294

Related Videos