http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 258
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 257
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 293
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 186
05. Lệ Hoang Minh Phượng 200
06. Yêu Minh Phượng 171
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 226
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 253
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 170
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 274

Related Videos