http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxHyLmNzDxVNdAtZbJyvnLm -

Album/Playlist
Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm - Minh PhượngVà Con Tim Đã Vui Trở Lại - Minh Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Minh Phượng 257
02. Tuổi Đá Buồn Minh Phượng 246
03. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Minh Phượng 290
04. Tình Yêu Đến Trong Giã Từ Minh Phượng 184
05. Lệ Hoang Minh Phượng 191
06. Yêu Minh Phượng 167
07. Ru Đời Đi Nhé Minh Phượng 224
08. Bản Tình Cuối Minh Phượng 249
09. Tiếng Mưa Đêm Minh Phượng 167
10. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm Minh Phượng 270

Related Videos