-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 808
02. Đa tạ Duy Khánh 2561
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1457
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1163
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 828
06. Những bàn chân Duy Khánh 906
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1618
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 830
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1557
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 853
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1391
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1206
13. Đường chiều Duy Khánh 766
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 818
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 994
16. Một bàn tay Duy Khánh 905
17. Cách biệt Duy Khánh 652
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1084
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 879

Related Videos


Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Đan Nguyên Quốc Khanh. (4:18)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (trúc Phương) Chế Linh [asia] (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:20)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Dan Nguyen 2014 (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh (5:5)
 

Asia 74 Trên 4 Vùng Chiến Thuật - Asia Cd 354 [2014] (50:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật -- Hoàng Oanh (4:34)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tuấn Vũ (5:37)
 

[karaoke] Đan Nguyên Ft Quốc Khanh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:21)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:27)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh - Karaoke 100% (3:49)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tường Vũ (karaoke).flv (4:51)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt (trúc Phương) (3:54)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre 75) - Duy Khánh (có Ngâm Thơ) (6:41)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (nhạc Chế) (4:5)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt * ChẾ Linh (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Thanh Thúy (4:20)
 

Nhớ Về Người Lính Vnch - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (14:11)
 

Hương Lan. Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. (4:45)
 

Chế Linh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre75) (5:14)