-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 775
02. Đa tạ Duy Khánh 2492
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1429
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1140
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 812
06. Những bàn chân Duy Khánh 884
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1573
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 816
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1502
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 825
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1314
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1162
13. Đường chiều Duy Khánh 740
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 790
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 961
16. Một bàn tay Duy Khánh 885
17. Cách biệt Duy Khánh 631
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1061
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 848

Related Videos


Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Đan Nguyên Quốc Khanh. (4:18)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (trúc Phương) Chế Linh [asia] (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tuấn Vũ (5:37)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Thanh Thúy (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh (5:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật -- Hoàng Oanh (4:34)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh - Karaoke 100% (3:49)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt * ChẾ Linh (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:27)
 

Asia 74 Trên 4 Vùng Chiến Thuật - Asia Cd 354 [2014] (50:31)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt (trúc Phương) (3:54)
 

Lvk 228 20 Chế Linh Tuấn Vũ Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (5:7)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật _ (trúc Phương) _ Chế Linh (6:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tường Vũ (karaoke).flv (4:51)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Dan Nguyen 2014 (4:20)
 

Chế Linh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre75) (5:14)
 

Nhớ Về Người Lính Vnch - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (14:11)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre 75) - Duy Khánh (có Ngâm Thơ) (6:41)
 

Trên 4 Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (pre75) (4:3)