-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 786
02. Đa tạ Duy Khánh 2506
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1436
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1146
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 821
06. Những bàn chân Duy Khánh 885
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1587
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 822
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1515
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 831
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1328
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1176
13. Đường chiều Duy Khánh 741
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 793
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 970
16. Một bàn tay Duy Khánh 888
17. Cách biệt Duy Khánh 638
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1067
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 858

Related Videos


Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Đan Nguyên Quốc Khanh. (4:18)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (trúc Phương) Chế Linh [asia] (3:31)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Dan Nguyen 2014 (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tuấn Vũ (5:37)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh (5:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật -- Hoàng Oanh (4:34)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt * ChẾ Linh (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Thanh Thúy (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh - Karaoke 100% (3:49)
 

Nhớ Về Người Lính Vnch - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (14:11)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt (trúc Phương) (3:54)
 

Asia 74 Trên 4 Vùng Chiến Thuật - Asia Cd 354 [2014] (50:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:27)
 

Chế Linh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre75) (5:14)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre 75) - Duy Khánh (có Ngâm Thơ) (6:41)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tường Vũ (karaoke).flv (4:51)
 

Hương Lan. Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. (4:45)
 

Nhạc Chế Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật _ (trúc Phương) _ Chế Linh (6:5)