-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 834
02. Đa tạ Duy Khánh 2601
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1524
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1191
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 854
06. Những bàn chân Duy Khánh 943
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1682
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 863
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1598
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 879
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1463
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1294
13. Đường chiều Duy Khánh 799
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 902
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 1023
16. Một bàn tay Duy Khánh 934
17. Cách biệt Duy Khánh 681
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1145
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 933

Related Videos