-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 760
02. Đa tạ Duy Khánh 2429
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1386
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1120
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 788
06. Những bàn chân Duy Khánh 852
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1525
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 788
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1440
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 786
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1266
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1097
13. Đường chiều Duy Khánh 734
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 766
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 936
16. Một bàn tay Duy Khánh 849
17. Cách biệt Duy Khánh 608
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1032
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 809

Related Videos


Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:20)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt * ChẾ Linh (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh (5:5)
 

TrÊn 4 VÙng ChiẾn ThuẬt _ Trường Vũ (4:55)
 

Chế Linh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre75) (5:14)
 

Đan Nguyên Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Nhạc Tiền Chiến - Nhạc Tiền Chiến (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Thanh Thúy (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (trúc Phương) Chế Linh [asia] (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật _ (trúc Phương) _ Chế Linh (6:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Karaoke - Nhạc Sống - Beat Phối Hay (3:49)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật -- Hoàng Oanh (4:34)
 

Duy Khanh " Tren 4 Vung Chien Thuat" Nhac Truoc 1975 (4:6)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:27)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tuấn Vũ (5:37)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt (trúc Phương) (3:54)
 

Nhớ Về Người Lính Vnch - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (14:11)
 

Lvk 228 20 Chế Linh Tuấn Vũ Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (5:7)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật- Dn (5:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật- Duc Nguyen (5:)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật.nhạc Trữ Tình Vietnq (3:36)