-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 799
02. Đa tạ Duy Khánh 2539
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1445
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1153
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 823
06. Những bàn chân Duy Khánh 897
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1606
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 823
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1541
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 841
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1364
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1196
13. Đường chiều Duy Khánh 759
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 799
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 983
16. Một bàn tay Duy Khánh 898
17. Cách biệt Duy Khánh 646
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1073
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 872

Related Videos


Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Đan Nguyên Quốc Khanh. (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (trúc Phương) Chế Linh [asia] (3:31)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:20)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Dan Nguyen 2014 (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh (5:5)
 

Asia 74 Trên 4 Vùng Chiến Thuật - Asia Cd 354 [2014] (50:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tuấn Vũ (5:37)
 

[karaoke] Đan Nguyên Ft Quốc Khanh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:21)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật -- Hoàng Oanh (4:34)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Thanh Thúy (4:20)
 

Nhớ Về Người Lính Vnch - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (14:11)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (nhạc Chế) (4:5)
 

Chế Linh - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre75) (5:14)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt (trúc Phương) (3:54)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:27)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tường Vũ (karaoke).flv (4:51)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt * ChẾ Linh (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh - Karaoke 100% (3:49)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre 75) - Duy Khánh (có Ngâm Thơ) (6:41)
 

Hương Lan. Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. (4:45)