-

Album/Playlist
Duy Khánh - Duy Khánh Pre 75 Vol 1Trên bốn vùng chiến thuật - Duy Khánh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Duy Khánh 769
02. Đa tạ Duy Khánh 2469
03. Kẻ ở miền xa Duy Khánh 1403
04. Mưa bay trong đời Duy Khánh 1136
05. Bao giờ em quên Duy Khánh 803
06. Những bàn chân Duy Khánh 877
07. Trên bốn vùng chiến thuật Duy Khánh 1552
08. Nhớ thành đô Duy Khánh 800
09. Lối về đất mẹ Duy Khánh 1473
10. Thư người chiến binh Duy Khánh 817
11. Lậy mẹ con đi Duy Khánh 1298
12. Đêm bơ vơ Duy Khánh 1134
13. Đường chiều Duy Khánh 736
14. Tiếng sông Hương Duy Khánh 777
15. Thư về em gái thành đô Duy Khánh 951
16. Một bàn tay Duy Khánh 877
17. Cách biệt Duy Khánh 616
18. Đưa em vào hạ Duy Khánh 1049
19. Những ngày xưa thân ái Duy Khánh 832

Related Videos


Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Đan Nguyên Quốc Khanh. (4:18)
 

Đan Nguyên - Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (4:18)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (trúc Phương) Chế Linh [asia] (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tuấn Vũ (5:37)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh (5:5)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Thanh Thúy (4:20)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật -- Hoàng Oanh (4:34)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt * ChẾ Linh (3:31)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Duy Khánh (4:27)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Chế Linh - Karaoke 100% (3:49)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật _ (trúc Phương) _ Chế Linh (6:5)
 

TrÊn BỐn VÙng ChiẾn ThuẬt (trúc Phương) (3:54)
 

Lvk 228 20 Chế Linh Tuấn Vũ Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (5:7)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật- Dn (5:5)
 

Album Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (50:30)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (pre 75) - Duy Khánh (có Ngâm Thơ) (6:41)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tường Vũ (karaoke).flv (4:51)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật.nhạc Trữ Tình Vietnq (3:36)
 

Cd: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Various Artists (available On Itunes) (:36)
 

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (5:10)