http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJHtkmNlVJhpCRTLDxyvHZG -

Album/Playlist
Tình Nồng - Lý Hải ft. Thanh ThảoHoa Bay - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Đến Sài Gòn Lý Hải 205
02. Hãy Để Mưa Rơi Lý Hải 229
03. Hoa Bay Thanh Thảo 225
04. Lung Linh Giọt Mưa Lý Hải 158
05. Nhớ Kỷ Niệm Chúng Ta Lý Hải ft. Thanh Thảo 211
06. Nụ Hồng Mong Manh Thanh Thảo 191
07. Dựng Một Mùa Hoa Lý Hải ft. Thanh Thảo 185
08. Tình Nồng Thanh Thảo 204
09. Trái Tim Thơ Ngây Thanh Thảo ft. Lý Hải 193

Related Videos