http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJHtkmNlVJhpCRTLDxyvHZG -

Album/Playlist
Tình Nồng - Lý Hải ft. Thanh ThảoHoa Bay - Thanh Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Đến Sài Gòn Lý Hải 219
02. Hãy Để Mưa Rơi Lý Hải 237
03. Hoa Bay Thanh Thảo 234
04. Lung Linh Giọt Mưa Lý Hải 172
05. Nhớ Kỷ Niệm Chúng Ta Lý Hải ft. Thanh Thảo 216
06. Nụ Hồng Mong Manh Thanh Thảo 195
07. Dựng Một Mùa Hoa Lý Hải ft. Thanh Thảo 193
08. Tình Nồng Thanh Thảo 220
09. Trái Tim Thơ Ngây Thanh Thảo ft. Lý Hải 198

Related Videos