http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtLHNAluppWNyLvcyFmZG -

Album/Playlist
Thúy Uyên- Khi Em Biết Yêu Anh - Thúy UyênYêu - Thúy Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giấc Mơ Xưa Vội Xa Thúy Uyên 118
02. Sinh Nhật Không Hoa Thúy Uyên 136
03. Yêu Thúy Uyên 105
04. Khi Em Biết Yêu Anh Thúy Uyên 138
05. Tháng Năm Chờ Mong Thúy Uyên 153
06. Đừng Giận Nữa Anh Thúy Uyên 143
07. Dòng Thời Gian Thúy Uyên 112
08. Vũ Điệu Tình Yêu Thúy Uyên 92

Related Videos