http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtLHNAluppWNyLvcyFmZG -

Album/Playlist
Thúy Uyên- Khi Em Biết Yêu Anh - Thúy UyênYêu - Thúy Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giấc Mơ Xưa Vội Xa Thúy Uyên 117
02. Sinh Nhật Không Hoa Thúy Uyên 134
03. Yêu Thúy Uyên 99
04. Khi Em Biết Yêu Anh Thúy Uyên 134
05. Tháng Năm Chờ Mong Thúy Uyên 152
06. Đừng Giận Nữa Anh Thúy Uyên 143
07. Dòng Thời Gian Thúy Uyên 106
08. Vũ Điệu Tình Yêu Thúy Uyên 87

Related Videos