http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtLHNAluppWNyLvcyFmZG -

Album/Playlist
Thúy Uyên- Khi Em Biết Yêu Anh - Thúy UyênYêu - Thúy Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giấc Mơ Xưa Vội Xa Thúy Uyên 117
02. Sinh Nhật Không Hoa Thúy Uyên 132
03. Yêu Thúy Uyên 95
04. Khi Em Biết Yêu Anh Thúy Uyên 124
05. Tháng Năm Chờ Mong Thúy Uyên 143
06. Đừng Giận Nữa Anh Thúy Uyên 134
07. Dòng Thời Gian Thúy Uyên 86
08. Vũ Điệu Tình Yêu Thúy Uyên 83

Related Videos