http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtLHNAluppWNyLvcyFmZG -

Album/Playlist
Thúy Uyên- Khi Em Biết Yêu Anh - Thúy UyênYêu - Thúy Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giấc Mơ Xưa Vội Xa Thúy Uyên 123
02. Sinh Nhật Không Hoa Thúy Uyên 143
03. Yêu Thúy Uyên 118
04. Khi Em Biết Yêu Anh Thúy Uyên 147
05. Tháng Năm Chờ Mong Thúy Uyên 163
06. Đừng Giận Nữa Anh Thúy Uyên 145
07. Dòng Thời Gian Thúy Uyên 120
08. Vũ Điệu Tình Yêu Thúy Uyên 106

Related Videos