http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtLHNAluppWNyLvcyFmZG -

Album/Playlist
Thúy Uyên- Khi Em Biết Yêu Anh - Thúy UyênYêu - Thúy Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giấc Mơ Xưa Vội Xa Thúy Uyên 115
02. Sinh Nhật Không Hoa Thúy Uyên 125
03. Yêu Thúy Uyên 92
04. Khi Em Biết Yêu Anh Thúy Uyên 119
05. Tháng Năm Chờ Mong Thúy Uyên 131
06. Đừng Giận Nữa Anh Thúy Uyên 127
07. Dòng Thời Gian Thúy Uyên 74
08. Vũ Điệu Tình Yêu Thúy Uyên 83

Related Videos