http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGyLHszzREcJbtLvJyFHkn -

Album/Playlist
Lòng Đau Tình Phai - HKT ft. HKT-M ft. Khánh Vũ ft. Chấn HàoOh La La La, HKT - M The Five


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lòng Đau Tình Phai HKT 159
02. Đẹp Trai Đẹp Gái Khánh Vũ 84
03. Oh La La La, HKT M The Five 179
04. Hai Lời Hứa Đông Thiên Đức 63
05. Chợt Yêu Chấn Hào 182

Related Videos