http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGyLHszzREcJbtLvJyFHkn -

Album/Playlist
Lòng Đau Tình Phai - HKT ft. HKT-M ft. Khánh Vũ ft. Chấn HàoOh La La La, HKT - M The Five

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lòng Đau Tình Phai HKT 141
02. Đẹp Trai Đẹp Gái Khánh Vũ 77
03. Oh La La La, HKT M The Five 164
04. Hai Lời Hứa Đông Thiên Đức 60
05. Chợt Yêu Chấn Hào 169

Related Videos