http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGyLHszzREcJbtLvJyFHkn -

Album/Playlist
Lòng Đau Tình Phai - HKT ft. HKT-M ft. Khánh Vũ ft. Chấn HàoOh La La La, HKT - M The Five

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lòng Đau Tình Phai HKT 140
02. Đẹp Trai Đẹp Gái Khánh Vũ 74
03. Oh La La La, HKT M The Five 161
04. Hai Lời Hứa Đông Thiên Đức 57
05. Chợt Yêu Chấn Hào 167

Related Videos