http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGyLHszzREcJbtLvJyFHkn -

Album/Playlist
Lòng Đau Tình Phai - HKT ft. HKT-M ft. Khánh Vũ ft. Chấn HàoOh La La La, HKT - M The Five


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lòng Đau Tình Phai HKT 194
02. Đẹp Trai Đẹp Gái Khánh Vũ 90
03. Oh La La La, HKT M The Five 194
04. Hai Lời Hứa Đông Thiên Đức 68
05. Chợt Yêu Chấn Hào 189

Related Videos