http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtkGaACZsahSTZbJyvmkG -

Album/Playlist
Tưởng Đã Phôi Pha - Jimmii NguyễnHoa Bằng Lăng - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 180
02. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 196
03. Người Đã Xa Rồi Jimmii Nguyễn 134
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 162
05. Tán Tỉnh Jimmii Nguyễn 149
06. Mưa Tuyết Jimmii Nguyễn 124
07. Người Phu Xe Jimmii Nguyễn 157
08. Chiếc Nhẫn Ngày Xưa Jimmii Nguyễn 142
09. Hãy Jimmii Nguyễn 150
10. Phố Cũ Jimmii Nguyễn 106

Related Videos