http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtkGaACZsahSTZbJyvmkG -

Album/Playlist
Tưởng Đã Phôi Pha - Jimmii NguyễnHoa Bằng Lăng - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 200
02. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 216
03. Người Đã Xa Rồi Jimmii Nguyễn 144
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 181
05. Tán Tỉnh Jimmii Nguyễn 166
06. Mưa Tuyết Jimmii Nguyễn 134
07. Người Phu Xe Jimmii Nguyễn 176
08. Chiếc Nhẫn Ngày Xưa Jimmii Nguyễn 156
09. Hãy Jimmii Nguyễn 162
10. Phố Cũ Jimmii Nguyễn 120

Related Videos