http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtkGaACZsahSTZbJyvmkG -

Album/Playlist
Tưởng Đã Phôi Pha - Jimmii NguyễnHoa Bằng Lăng - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 192
02. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 209
03. Người Đã Xa Rồi Jimmii Nguyễn 139
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 171
05. Tán Tỉnh Jimmii Nguyễn 158
06. Mưa Tuyết Jimmii Nguyễn 129
07. Người Phu Xe Jimmii Nguyễn 165
08. Chiếc Nhẫn Ngày Xưa Jimmii Nguyễn 150
09. Hãy Jimmii Nguyễn 158
10. Phố Cũ Jimmii Nguyễn 115

Related Videos