http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGtkGaACZsahSTZbJyvmkG -

Album/Playlist
Tưởng Đã Phôi Pha - Jimmii NguyễnHoa Bằng Lăng - Jimmii Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tưởng Đã Phôi Pha Jimmii Nguyễn 204
02. Hoa Bằng Lăng Jimmii Nguyễn 221
03. Người Đã Xa Rồi Jimmii Nguyễn 146
04. Tình Xưa Nghĩa Cũ 3 Jimmii Nguyễn 190
05. Tán Tỉnh Jimmii Nguyễn 173
06. Mưa Tuyết Jimmii Nguyễn 141
07. Người Phu Xe Jimmii Nguyễn 184
08. Chiếc Nhẫn Ngày Xưa Jimmii Nguyễn 159
09. Hãy Jimmii Nguyễn 168
10. Phố Cũ Jimmii Nguyễn 124

Related Videos