http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJmtkGNAAJCWXEyZvJtvHkm -

Album/Playlist
Vui Trọn Đêm Nay - Various ArtistsVui Trọn Đêm Nay - Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cuộc Tình Mong Manh Châu Gia Kiệt 143
02. Dấu Yêu Lý Hải 173
03. Khúc Hát Lang Thang Phương Thanh 155
04. Một Đời Lẻ Loi Minh Thuận 130
05. Tiếng Mưa Buồn Minh Thuận 160
06. Tình Ca Buồn Châu Gia Kiệt 118
07. Trả Lời Anh Tình Đầu Hoàng Châu 109
08. Vì Đời Còn Ước Mơ Lý Hải 99
09. Vui Trọn Đêm Nay Lý Hải 112
10. Xấp Vé Số Chiều Mưa Lý Hải 123

Related Videos