http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJnyLnaBEbsJsdtLbJTvHZm -

Album/Playlist
12 Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông - Cẩm LyDối Lòng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. 12 Bến Nước Cẩm Ly 435
02. Bước Quên Cẩm Ly 335
03. Chiếc Bóng Cẩm Ly 403
04. Đà Lạt Hoàng Hôn Cẩm Ly 377
05. Dối Lòng Cẩm Ly 303
06. Thương Áo Bà Ba Cẩm Ly 342
07. Tình Lẻ Bóng Cẩm Ly 301
08. Tuổi Mộng Xứ Đông Cẩm Ly 306
09. Vì Đâu Anh Hỡi Cẩm Ly 308
10. Xin Bình Yên Về Qua Đây Cẩm Ly 367

Related Videos