http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcHTLmazEAddzdtLDxtvmZG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Hakoota Dũng Hà - Hakoota Dũng HàSay Lah Lah Bah - Hakoota Dũng Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày Mai Chuyện Đã Khác Hakoota Dũng Hà 70
02. 9 Năm (Hạnh Phúc Trôi Xa) Hakoota Dũng Hà 73
03. Nỗi Buồn Rơi Dưới Gót Giày Hakoota Dũng Hà 31
04. Giọt Buồn Để Lại Hakoota Dũng Hà 46
05. Khoảng Cách Chia Đôi Hakoota Dũng Hà 67
06. Mất Trí Hakoota Dũng Hà 94
07. Say Lah Lah Bah Hakoota Dũng Hà 23
08. I Know Hakoota Dũng Hà 21

Related Videos