http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcHTLmazEAddzdtLDxtvmZG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Hakoota Dũng Hà - Hakoota Dũng HàSay Lah Lah Bah - Hakoota Dũng Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày Mai Chuyện Đã Khác Hakoota Dũng Hà 85
02. 9 Năm (Hạnh Phúc Trôi Xa) Hakoota Dũng Hà 92
03. Nỗi Buồn Rơi Dưới Gót Giày Hakoota Dũng Hà 41
04. Giọt Buồn Để Lại Hakoota Dũng Hà 67
05. Khoảng Cách Chia Đôi Hakoota Dũng Hà 74
06. Mất Trí Hakoota Dũng Hà 108
07. Say Lah Lah Bah Hakoota Dũng Hà 41
08. I Know Hakoota Dũng Hà 44

Related Videos