http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcHTLmazEAddzdtLDxtvmZG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Hakoota Dũng Hà - Hakoota Dũng HàSay Lah Lah Bah - Hakoota Dũng Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày Mai Chuyện Đã Khác Hakoota Dũng Hà 63
02. 9 Năm (Hạnh Phúc Trôi Xa) Hakoota Dũng Hà 62
03. Nỗi Buồn Rơi Dưới Gót Giày Hakoota Dũng Hà 28
04. Giọt Buồn Để Lại Hakoota Dũng Hà 40
05. Khoảng Cách Chia Đôi Hakoota Dũng Hà 65
06. Mất Trí Hakoota Dũng Hà 86
07. Say Lah Lah Bah Hakoota Dũng Hà 20
08. I Know Hakoota Dũng Hà 18

Related Videos