- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1904
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1209
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 989
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 813
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 907
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 795
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 712
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1012

Related Videos