- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1927
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1224
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 1007
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 821
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 925
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 818
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 718
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1041

Related Videos