- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1879
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1189
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 956
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 796
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 864
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 766
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 693
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 976

Related Videos