- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1919
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1223
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 1003
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 819
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 917
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 810
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 716
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1030

Related Videos