- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1876
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1188
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 939
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 778
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 848
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 747
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 688
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 968

Related Videos