- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1883
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1195
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 967
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 802
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 878
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 779
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 701
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 990

Related Videos