- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1874
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1187
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 928
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 769
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 824
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 732
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 682
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 952

Related Videos