- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1938
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1227
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 1010
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 822
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 936
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 821
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 721
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1052

Related Videos