- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1880
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1193
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 961
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 799
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 872
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 773
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 696
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 980

Related Videos