- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1894
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1200
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 977
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 808
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 893
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 785
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 709
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1003

Related Videos