- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1867
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1185
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 918
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 763
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 821
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 726
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 680
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 927

Related Videos