- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1874
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1187
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 931
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 770
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 830
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 737
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 684
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 956

Related Videos