- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1854
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1181
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 909
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 757
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 810
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 713
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 675
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 914

Related Videos