- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist




Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8



Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1874
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1186
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 922
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 767
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 823
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 729
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 682
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 945

Related Videos