- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1872
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1186
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 921
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 765
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 822
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 728
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 681
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 934

Related Videos