- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1912
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1216
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 995
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 816
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 910
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 800
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 712
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1020

Related Videos