- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/TuanHungVol8/03%20Ta%20Da%20Xa%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Tuấn Hưng - Tuấn Hưng Vol.8Ta Đã Xa Nhau - Tuấn Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 1881
02. Sự Thật Một Tình Yêu Tuấn Hưng 1195
03. Ta Đã Xa Nhau Tuấn Hưng 965
04. Đôi Ngã Đôi Đường Tuấn Hưng 802
05. Vết Thương Tình Yêu Tuấn Hưng, Quang Mẫn 874
06. Ân Tình Đánh Mất Tuấn Hưng 778
07. Xua Tan Niềm Đau Tuấn Hưng 700
08. Ngôi Sao Còn Lại Tuấn Hưng 987

Related Videos