http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJGtLnNldgcRCGyLDcTFHZH - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/a1d7ae81a589fd3593b70cda2713b46c/55b6da53/2012/10/17/a/d/adff3ace4aeafca5b383304881f68af2.mp3

Album/Playlist
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh - Various ArtistsQua Bến Đò Quan - Tân Nhàn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tôi Là Người Thợ Mỏ Tuấn Anh 192
02. Xa Huế Tân Nhàn 156
03. Rặng Trâm Bầu Tân Nhàn ft. Tuấn Anh 156
04. Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát Tuấn Anh 149
05. Qua Bến Đò Quan Tân Nhàn 174
06. Sa Pa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời Tuấn Anh 188
07. Hương Thầm Tân Nhàn 139
08. Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh Tân Nhàn ft. Tuấn Anh 202
09. Bài Ca Hà Nội Tuấn Anh 131
10. Trăng Khuyết Tân Nhàn 156
11. Những Thành Phố Trên Bờ Biển Tuấn Anh 135
12. Xa Khơi Tân Nhàn 133

Related Videos