http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJGtLnNldgcRCGyLDcTFHZH - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/f568089bf96366a290a1fe8648304860/55ea0865/2012/10/17/a/d/adff3ace4aeafca5b383304881f68af2.mp3

Album/Playlist
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh - Various ArtistsQua Bến Đò Quan - Tân Nhàn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tôi Là Người Thợ Mỏ Tuấn Anh 196
02. Xa Huế Tân Nhàn 160
03. Rặng Trâm Bầu Tân Nhàn ft. Tuấn Anh 159
04. Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát Tuấn Anh 151
05. Qua Bến Đò Quan Tân Nhàn 178
06. Sa Pa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời Tuấn Anh 191
07. Hương Thầm Tân Nhàn 141
08. Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh Tân Nhàn ft. Tuấn Anh 203
09. Bài Ca Hà Nội Tuấn Anh 133
10. Trăng Khuyết Tân Nhàn 159
11. Những Thành Phố Trên Bờ Biển Tuấn Anh 138
12. Xa Khơi Tân Nhàn 135

Related Videos