http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJGtLnNldgcRCGyLDcTFHZH - http://stream2.s3.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/5aadf0c6aa02dac36c2d25a945f1bbe4/559c9fca/2012/10/17/a/d/adff3ace4aeafca5b383304881f68af2.mp3

Album/Playlist
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh - Various ArtistsQua Bến Đò Quan - Tân Nhàn

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tôi Là Người Thợ Mỏ Tuấn Anh 190
02. Xa Huế Tân Nhàn 155
03. Rặng Trâm Bầu Tân Nhàn ft. Tuấn Anh 155
04. Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát Tuấn Anh 148
05. Qua Bến Đò Quan Tân Nhàn 173
06. Sa Pa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời Tuấn Anh 188
07. Hương Thầm Tân Nhàn 138
08. Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh Tân Nhàn ft. Tuấn Anh 200
09. Bài Ca Hà Nội Tuấn Anh 130
10. Trăng Khuyết Tân Nhàn 156
11. Những Thành Phố Trên Bờ Biển Tuấn Anh 134
12. Xa Khơi Tân Nhàn 133

Related Videos