http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTkGaVECLLLnTLDxtvmLG -

Album/Playlist
Bông Ô Môi - Hà PhươngLiên Khúc Ai Khổ Vì Ai - Hà Phương ft. Quang Lê

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Liên Khúc Ai Khổ Vì Ai Hà Phương ft. Quang Lê 856
02. Hương Tóc Mạ Non Hà Phương ft. Quang Lê 575
03. Bông Ô Môi Hà Phương ft. Quang Lê 560
04. Tiếng Thạch Sùng Hà Phương 440
05. Khúc Ca Ngày Mưa Hà Phương 447
06. Đổi Thay Hà Phương 502
07. Đừng Trách Sáo Sang Sông Hà Phương 485
08. Chờ Anh Lý Duyên Tình Hà Phương 553
09. Bến Nước Hà Phương 402

Related Videos