http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 352
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 331
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 361
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 316
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 402
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 349
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 374
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 341
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 309

Related Videos