http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 323
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 314
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 325
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 304
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 366
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 313
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 368
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 315
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 293

Related Videos