http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 408
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 349
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 374
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 348
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 423
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 363
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 390
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 372
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 348

Related Videos