http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 322
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 312
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 324
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 301
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 363
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 310
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 365
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 315
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 292

Related Videos