http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 401
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 347
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 373
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 342
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 419
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 361
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 384
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 360
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 335

Related Videos