http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 335
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 322
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 342
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 309
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 380
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 324
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 370
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 321
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 301

Related Videos