http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 349
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 328
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 356
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 315
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 400
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 341
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 373
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 338
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 309

Related Videos