http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 345
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 326
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 349
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 314
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 392
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 335
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 372
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 336
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 305

Related Videos