http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 343
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 325
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 348
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 313
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 389
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 333
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 372
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 334
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 305

Related Videos