http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 445
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 373
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 402
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 375
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 441
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 385
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 421
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 390
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 377

Related Videos