http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 327
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 321
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 333
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 308
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 374
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 319
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 369
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 316
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 299

Related Videos