http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 365
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 334
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 369
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 321
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 410
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 355
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 377
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 350
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 313

Related Videos