http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 437
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 370
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 397
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 364
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 437
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 381
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 410
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 386
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 370

Related Videos