http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 426
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 360
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 384
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 360
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 433
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 371
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 400
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 378
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 359

Related Videos