http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 355
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 333
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 365
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 318
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 406
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 353
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 376
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 346
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 311

Related Videos