http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 331
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 322
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 336
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 309
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 376
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 320
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 369
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 318
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 299

Related Videos