http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 381
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 339
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 371
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 336
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 418
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 358
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 378
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 354
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 320

Related Videos