http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJHykmNdEvshWFyLvxyvnLG -

Album/Playlist
Ngọn Trúc Đào - Cẩm Ly ft. Quốc ĐạiNhạt Nắng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Cẩm Ly 342
02. Chiều Mưa Qua Sông Cẩm Ly 324
03. Đôi Ngả Chia Ly Cẩm Ly ft. Quốc Đại 344
04. Không Bao Giờ Quên Anh Cẩm Ly 312
05. Ngọn Trúc Đào Cẩm Ly ft. Quốc Đại 386
06. Nhạt Nắng Cẩm Ly 331
07. Trở Về Cát Bụi Quốc Đại 371
08. Về Dưới Mái Nhà Quốc Đại 330
09. Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Quốc Đại 303

Related Videos