http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 581
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 415
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 326
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 320
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 311
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 310

Related Videos