http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 503
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 389
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 292
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 275
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 278
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 294

Related Videos