http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 473
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 313
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 274
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 248
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 260
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 261

Related Videos