http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 475
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 317
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 278
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 250
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 262
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 264

Related Videos