http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 630
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 448
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 339
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 339
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 324
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 311

Related Videos