http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 620
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 440
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 335
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 336
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 316
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 311

Related Videos