http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 525
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 409
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 313
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 298
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 282
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 302

Related Videos