http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 493
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 357
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 286
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 267
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 274
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 279

Related Videos