http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 601
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 424
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 332
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 328
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 313
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 311

Related Videos