http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 565
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 412
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 318
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 317
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 310
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 309

Related Videos