http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 520
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 409
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 310
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 293
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 280
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 299

Related Videos