http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 491
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 345
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 285
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 265
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 274
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 277

Related Videos