http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 551
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 410
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 316
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 311
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 295
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 307

Related Videos