http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 516
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 406
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 304
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 290
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 278
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 298

Related Videos