http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxnyLHsVRpcdSVtZvJyFHLm -

Album/Playlist
Biết Nói Gì Đây - Thanh TuyềnBiết Nói Gì Đây - Thanh Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Nói Gì Đây Thanh Tuyền 486
02. Đừng Hỏi Tại Sao Thanh Tuyền 331
03. Chuyện Tình Buồn Thanh Tuyền 282
04. Kỷ Niệm Nào Buồn Thanh Tuyền 258
05. Lá Thư Miền Trung Thanh Tuyền 270
06. Tháng Sáu Trời Mưa Thanh Tuyền 268

Related Videos