http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyknsBuQhkdRTLDJtbHLH -

Album/Playlist
Khúc Hát Sông Quê - Tố UyênĐất Nước Lời Ru - Tố Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Tố Uyên 425
02. Đất Nước Lời Ru Tố Uyên 301
03. Đôi Bờ Sông Quê Tố Uyên 261
04. Khúc Hát Sông Quê Tố Uyên 229
05. Mơ Quê Tố Uyên 239
06. Mùa Nước Cạn Tố Uyên 261
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Tố Uyên 300
08. Tìm Về Lời Ru Tố Uyên ft. Anh Thơ 245
09. Về Quê Tố Uyên 240

Related Videos