http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyknsBuQhkdRTLDJtbHLH -

Album/Playlist
Khúc Hát Sông Quê - Tố UyênĐất Nước Lời Ru - Tố Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Tố Uyên 433
02. Đất Nước Lời Ru Tố Uyên 314
03. Đôi Bờ Sông Quê Tố Uyên 268
04. Khúc Hát Sông Quê Tố Uyên 238
05. Mơ Quê Tố Uyên 247
06. Mùa Nước Cạn Tố Uyên 284
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Tố Uyên 306
08. Tìm Về Lời Ru Tố Uyên ft. Anh Thơ 253
09. Về Quê Tố Uyên 245

Related Videos