http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyknsBuQhkdRTLDJtbHLH -

Album/Playlist
Khúc Hát Sông Quê - Tố UyênĐất Nước Lời Ru - Tố Uyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Tố Uyên 412
02. Đất Nước Lời Ru Tố Uyên 295
03. Đôi Bờ Sông Quê Tố Uyên 257
04. Khúc Hát Sông Quê Tố Uyên 224
05. Mơ Quê Tố Uyên 236
06. Mùa Nước Cạn Tố Uyên 248
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Tố Uyên 290
08. Tìm Về Lời Ru Tố Uyên ft. Anh Thơ 240
09. Về Quê Tố Uyên 237

Related Videos