http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyknsBuQhkdRTLDJtbHLH -

Album/Playlist
Khúc Hát Sông Quê - Tố UyênĐất Nước Lời Ru - Tố Uyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Tố Uyên 419
02. Đất Nước Lời Ru Tố Uyên 299
03. Đôi Bờ Sông Quê Tố Uyên 260
04. Khúc Hát Sông Quê Tố Uyên 227
05. Mơ Quê Tố Uyên 237
06. Mùa Nước Cạn Tố Uyên 258
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Tố Uyên 293
08. Tìm Về Lời Ru Tố Uyên ft. Anh Thơ 242
09. Về Quê Tố Uyên 238

Related Videos