http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyknsBuQhkdRTLDJtbHLH -

Album/Playlist
Khúc Hát Sông Quê - Tố UyênĐất Nước Lời Ru - Tố Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Tố Uyên 451
02. Đất Nước Lời Ru Tố Uyên 320
03. Đôi Bờ Sông Quê Tố Uyên 308
04. Khúc Hát Sông Quê Tố Uyên 254
05. Mơ Quê Tố Uyên 249
06. Mùa Nước Cạn Tố Uyên 293
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Tố Uyên 308
08. Tìm Về Lời Ru Tố Uyên ft. Anh Thơ 260
09. Về Quê Tố Uyên 253

Related Videos