http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxGyknsBuQhkdRTLDJtbHLH -

Album/Playlist
Khúc Hát Sông Quê - Tố UyênĐất Nước Lời Ru - Tố Uyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Tố Uyên 473
02. Đất Nước Lời Ru Tố Uyên 323
03. Đôi Bờ Sông Quê Tố Uyên 325
04. Khúc Hát Sông Quê Tố Uyên 268
05. Mơ Quê Tố Uyên 249
06. Mùa Nước Cạn Tố Uyên 295
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Tố Uyên 320
08. Tìm Về Lời Ru Tố Uyên ft. Anh Thơ 266
09. Về Quê Tố Uyên 264

Related Videos