http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxmTLHNdiNWakGyZbctFHLG -

Album/Playlist
Phố Cũ Mưa Bay - Ngọc Hương ft. Nguyên KhangPhố Cũ Mưa Bay - Ngọc Hương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phố Xưa Vẫn Có Em Ngọc Hương 490
02. Và Em Đến Nguyên Khang 465
03. Ngày Ấy Bên Nhau Nguyên Khang 476
04. Lá Thu Vàng Nguyên Khang 440
05. Sỏi Đá Rồi Cũng Đau Ngọc Hương 466
06. Phố Cũ Mưa Bay Ngọc Hương 444
07. Dĩ Vãng Đơn Điệu Ngọc Hương 420
08. Một Bản Tình Ca Ngọc Hương 416
09. Mưa Mưa Mưa Hòa Tấu 441
10. Khi Có Chàng Hòa Tấu 380

Related Videos