http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxmTLHNdiNWakGyZbctFHLG -

Album/Playlist
Phố Cũ Mưa Bay - Ngọc Hương ft. Nguyên KhangPhố Cũ Mưa Bay - Ngọc Hương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phố Xưa Vẫn Có Em Ngọc Hương 498
02. Và Em Đến Nguyên Khang 472
03. Ngày Ấy Bên Nhau Nguyên Khang 480
04. Lá Thu Vàng Nguyên Khang 445
05. Sỏi Đá Rồi Cũng Đau Ngọc Hương 468
06. Phố Cũ Mưa Bay Ngọc Hương 448
07. Dĩ Vãng Đơn Điệu Ngọc Hương 423
08. Một Bản Tình Ca Ngọc Hương 420
09. Mưa Mưa Mưa Hòa Tấu 441
10. Khi Có Chàng Hòa Tấu 385

Related Videos