http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxmTLHNdiNWakGyZbctFHLG -

Album/Playlist
Phố Cũ Mưa Bay - Ngọc Hương ft. Nguyên KhangPhố Cũ Mưa Bay - Ngọc Hương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Phố Xưa Vẫn Có Em Ngọc Hương 492
02. Và Em Đến Nguyên Khang 467
03. Ngày Ấy Bên Nhau Nguyên Khang 480
04. Lá Thu Vàng Nguyên Khang 443
05. Sỏi Đá Rồi Cũng Đau Ngọc Hương 467
06. Phố Cũ Mưa Bay Ngọc Hương 446
07. Dĩ Vãng Đơn Điệu Ngọc Hương 421
08. Một Bản Tình Ca Ngọc Hương 418
09. Mưa Mưa Mưa Hòa Tấu 441
10. Khi Có Chàng Hòa Tấu 384

Related Videos