http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxGTZmNzdEFvbbyZbctDmZm - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/7db105dad91105f1017d5e2be630276e/55e05a6f/2012/11/06/6/2/6244533a169029ab6bd3c4f326b201f5.mp3

Album/Playlist
Buồn Tả Tơi - Quang ĐôngBuồn Tả Tơi - Quang Đông

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiền Quang Đông 166
02. Buồn Tả Tơi Quang Đông 212
03. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Quang Đông 139
04. Éo Le Cuộc Tình Quang Đông 171
05. Kẻ Trắng Tay Quang Đông 156
06. Thành Phố Buồn Quang Đông 140
07. Nỗi Lòng Người Tha Hương Quang Đông 188
08. Éo Le Cuộc Tình (Beat) Quang Đông 162
09. Nỗi Lòng Người Tha Hương (Beat) Quang Đông 453

Related Videos