http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJnyLnaAnGzulJtLDcyFnLm -

Album/Playlist
Liên Khúc Hương Lan - Thế Sơn - Hoa Tím Ngày Xưa - Hương Lan ft. Thế SơnLiên Khúc 3 - Hương Lan ft. Thế Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Liên Khúc 1 Hương Lan ft. Thế Sơn 614
02. Liên Khúc 2 Hương Lan ft. Thế Sơn 430
03. Liên Khúc 3 Hương Lan ft. Thế Sơn 458
04. Liên Khúc 4 Hương Lan ft. Thế Sơn 330

Related Videos