http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJntLHNdNulzLbTLvJTFmLm -

Album/Playlist
Những Nụ Mầm Mới - Lệ ThuRu Em Từng Ngón Xuân Nồng - Lệ Thu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu Lệ Thu 328
02. Chiều Một Mình Qua Phố Lệ Thu 341
03. Ru Em Lệ Thu 243
04. Rừng Xưa Đã Khép Lệ Thu 359
05. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lệ Thu 314
06. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Lệ Thu 294
07. Hoa Vàng Mấy Độ Lệ Thu 259
08. Tạ Ơn Lệ Thu 294

Related Videos