http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJntLHNdNulzLbTLvJTFmLm -

Album/Playlist
Những Nụ Mầm Mới - Lệ ThuRu Em Từng Ngón Xuân Nồng - Lệ Thu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu Lệ Thu 328
02. Chiều Một Mình Qua Phố Lệ Thu 340
03. Ru Em Lệ Thu 240
04. Rừng Xưa Đã Khép Lệ Thu 359
05. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lệ Thu 312
06. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Lệ Thu 292
07. Hoa Vàng Mấy Độ Lệ Thu 258
08. Tạ Ơn Lệ Thu 294

Related Videos