http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 178
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 104
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 117
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 100
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 147
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 117
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 89
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 127
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 133
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 108

Related Videos