http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 186
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 116
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 122
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 119
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 157
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 122
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 90
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 147
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 148
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 118

Related Videos