http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 172
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 101
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 110
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 93
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 140
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 112
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 85
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 107
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 123
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 101

Related Videos