http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 168
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 97
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 104
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 88
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 134
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 109
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 81
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 94
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 117
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 96

Related Videos