http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 183
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 111
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 120
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 111
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 152
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 119
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 90
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 132
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 142
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 113

Related Videos