http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 177
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 103
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 116
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 98
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 146
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 116
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 87
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 124
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 131
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 106

Related Videos