http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxnTkmNlSJassLyLDJTDHLm -

Album/Playlist
Lam - Phạm Sĩ PhúLiên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về - Phạm Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuyện Tình (Love Story) Phạm Sĩ Phú 170
02. Em Có Về Nơi Đây Phạm Sĩ Phú 98
03. Một Mình Phạm Sĩ Phú 106
04. Em Là Tất Cả Phạm Sĩ Phú 91
05. Liên Khúc: Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về Phạm Sĩ Phú 136
06. Anh Còn Nợ Em Phạm Sĩ Phú 111
07. Trái Tim Lầm Lỡ Phạm Sĩ Phú 82
08. Cơn Mơ Hoang Đường Phạm Sĩ Phú 101
09. Ngày Tân Hôn Phạm Sĩ Phú 120
10. Dấu Chân Địa Đàng Phạm Sĩ Phú 98

Related Videos