http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxGtLHNzFaWEXQTLDcTvHZm - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/11cdd3b889b84af0eb3f2091fe013f49/55e40cdb/2012/07/21/5/7/57adaf07ea92eda6f0e8a1027eeb3b5f.mp3

Album/Playlist
Đàm Vĩnh Hưng Dance Remix Collection - Đàm Vĩnh HưngNửa Vầng Trăng - Đàm Vĩnh Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Cho Em Mùa Xuân Đàm Vĩnh Hưng 246
02. Bình Minh Sẽ Mang Em Đi Đàm Vĩnh Hưng 194
03. Cháy Cùng Em Đàm Vĩnh Hưng 198
04. Chén Đắng Đàm Vĩnh Hưng 210
05. Cho Vừa Lòng Em Đàm Vĩnh Hưng 187
06. Chuyện Phim Tôi Đàm Vĩnh Hưng 150
07. Cô Đơn Mình Anh Đàm Vĩnh Hưng 180
08. Đành Thôi Người Ơi Đàm Vĩnh Hưng 222
09. Đất Nước Trọn Niềm Vui Đàm Vĩnh Hưng 171
10. Đợi Em Trong Mơ Đàm Vĩnh Hưng 165
11. Đừng Thương Tôi Đàm Vĩnh Hưng 132
12. Em Đã Quên Một Dòng Sông Đàm Vĩnh Hưng 190
13. Giã Từ Đàm Vĩnh Hưng 219
14. Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta Đàm Vĩnh Hưng 157
15. Hàn Mặc Tử Đàm Vĩnh Hưng 145
16. Hãy Hát Lên Đàm Vĩnh Hưng 181
17. Một Thời Đã Xa Đàm Vĩnh Hưng 176
18. Một Thuở Yêu Người Đàm Vĩnh Hưng 160
19. Nửa Vầng Trăng Đàm Vĩnh Hưng 254
20. Say Tình Đàm Vĩnh Hưng 233

Related Videos