http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxGtLHNzFaWEXQTLDcTvHZm - http://stream2.s3.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/76d1dc7adc98723b206cef360443ee07/55945468/2012/07/21/5/7/57adaf07ea92eda6f0e8a1027eeb3b5f.mp3

Album/Playlist
Đàm Vĩnh Hưng Dance Remix Collection - Đàm Vĩnh HưngNửa Vầng Trăng - Đàm Vĩnh Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Cho Em Mùa Xuân Đàm Vĩnh Hưng 245
02. Bình Minh Sẽ Mang Em Đi Đàm Vĩnh Hưng 193
03. Cháy Cùng Em Đàm Vĩnh Hưng 197
04. Chén Đắng Đàm Vĩnh Hưng 209
05. Cho Vừa Lòng Em Đàm Vĩnh Hưng 184
06. Chuyện Phim Tôi Đàm Vĩnh Hưng 148
07. Cô Đơn Mình Anh Đàm Vĩnh Hưng 177
08. Đành Thôi Người Ơi Đàm Vĩnh Hưng 222
09. Đất Nước Trọn Niềm Vui Đàm Vĩnh Hưng 166
10. Đợi Em Trong Mơ Đàm Vĩnh Hưng 164
11. Đừng Thương Tôi Đàm Vĩnh Hưng 131
12. Em Đã Quên Một Dòng Sông Đàm Vĩnh Hưng 188
13. Giã Từ Đàm Vĩnh Hưng 217
14. Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta Đàm Vĩnh Hưng 156
15. Hàn Mặc Tử Đàm Vĩnh Hưng 144
16. Hãy Hát Lên Đàm Vĩnh Hưng 180
17. Một Thời Đã Xa Đàm Vĩnh Hưng 175
18. Một Thuở Yêu Người Đàm Vĩnh Hưng 160
19. Nửa Vầng Trăng Đàm Vĩnh Hưng 252
20. Say Tình Đàm Vĩnh Hưng 232

Related Videos