http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGcmyLGNduhxAiCTLFctbmLH -

Album/Playlist
Hợp Khúc Tình Yêu 1 - Various ArtistsÔng Lái Đò - Randy ft. Mỹ Huyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ông Lái Đò Randy ft. Mỹ Huyền 538
02. Người Ngoài Phố Randy ft. Mỹ Huyền 495
03. Xin Thời Gian Qua Mau Chung Tử Lưu 462
04. Rừng Lá Thấp Chung Tử Lưu ft. Randy 1174
05. Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng Chung Tử Lưu ft. Mỹ Huyền 515
06. Qua Cơn Mê Chung Tử Lưu ft. Mỹ Huyền 509

Related Videos