http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxHtZmNBNXJlZWyLDxybmkH -

Album/Playlist
Tôi Ơi ! Đừng Tuyệt Vọng - Lô ThủyNối Vòng Tay Lớn - Lô Thủy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đoản Khúc Thu Hà Nội Lô Thủy 293
02. Trong Nỗi Đau Tình Cờ Lô Thủy 271
03. Tôi Ơi ! Đừng Tuyệt Vọng Lô Thủy 287
04. Để Gió Cuốn Đi Lô Thủy 244
05. Tuổi Đá Buồn Lô Thủy 216
06. Ru Ta Ngậm Ngùi Lô Thủy 292
07. Con Mắt Còn Lại Lô Thủy 259
08. Diễm Xưa Lô Thủy 336
09. Lời Thiên Thu Gọi Lô Thủy 234
10. Nối Vòng Tay Lớn Lô Thủy 246
11. Như Một Lời Chia Tay Lô Thủy 269

Related Videos