http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxHtZmNBNXJlZWyLDxybmkH -

Album/Playlist
Tôi Ơi ! Đừng Tuyệt Vọng - Lô ThủyNối Vòng Tay Lớn - Lô Thủy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đoản Khúc Thu Hà Nội Lô Thủy 299
02. Trong Nỗi Đau Tình Cờ Lô Thủy 282
03. Tôi Ơi ! Đừng Tuyệt Vọng Lô Thủy 302
04. Để Gió Cuốn Đi Lô Thủy 253
05. Tuổi Đá Buồn Lô Thủy 217
06. Ru Ta Ngậm Ngùi Lô Thủy 299
07. Con Mắt Còn Lại Lô Thủy 268
08. Diễm Xưa Lô Thủy 342
09. Lời Thiên Thu Gọi Lô Thủy 245
10. Nối Vòng Tay Lớn Lô Thủy 249
11. Như Một Lời Chia Tay Lô Thủy 270

Related Videos