http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 275
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 314
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 302
04. Ru Con Various Artists 314
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 349
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 263
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 300
08. Mưa Rơi Tố Hà 265
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 319
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 273

Related Videos