http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 264
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 302
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 292
04. Ru Con Various Artists 295
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 317
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 249
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 292
08. Mưa Rơi Tố Hà 253
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 285
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 266

Related Videos