http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 299
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 348
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 320
04. Ru Con Various Artists 345
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 375
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 279
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 319
08. Mưa Rơi Tố Hà 289
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 351
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 297

Related Videos