http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 256
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 290
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 252
04. Ru Con Various Artists 280
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 307
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 229
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 284
08. Mưa Rơi Tố Hà 246
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 272
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 255

Related Videos