http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 268
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 310
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 298
04. Ru Con Various Artists 311
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 333
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 260
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 298
08. Mưa Rơi Tố Hà 263
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 307
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 271

Related Videos