http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 286
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 332
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 310
04. Ru Con Various Artists 334
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 362
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 276
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 313
08. Mưa Rơi Tố Hà 279
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 345
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 285

Related Videos