http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 277
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 315
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 303
04. Ru Con Various Artists 315
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 351
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 264
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 300
08. Mưa Rơi Tố Hà 265
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 320
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 273

Related Videos