http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 280
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 321
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 305
04. Ru Con Various Artists 319
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 356
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 265
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 301
08. Mưa Rơi Tố Hà 266
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 329
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 275

Related Videos