http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 255
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 286
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 248
04. Ru Con Various Artists 277
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 305
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 228
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 281
08. Mưa Rơi Tố Hà 244
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 269
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 254

Related Videos