http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 264
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 302
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 294
04. Ru Con Various Artists 298
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 318
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 250
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 293
08. Mưa Rơi Tố Hà 254
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 286
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 266

Related Videos