http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 265
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 305
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 295
04. Ru Con Various Artists 304
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 327
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 255
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 296
08. Mưa Rơi Tố Hà 257
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 292
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 267

Related Videos