http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 257
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 295
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 265
04. Ru Con Various Artists 285
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 309
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 234
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 286
08. Mưa Rơi Tố Hà 247
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 275
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 257

Related Videos