http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 293
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 338
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 311
04. Ru Con Various Artists 339
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 366
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 277
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 313
08. Mưa Rơi Tố Hà 286
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 349
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 293

Related Videos