http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 284
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 326
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 308
04. Ru Con Various Artists 329
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 360
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 267
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 309
08. Mưa Rơi Tố Hà 273
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 339
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 281

Related Videos