http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 270
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 311
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 299
04. Ru Con Various Artists 312
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 343
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 262
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 299
08. Mưa Rơi Tố Hà 264
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 315
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 272

Related Videos