http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 299
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 353
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 323
04. Ru Con Various Artists 360
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 376
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 290
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 320
08. Mưa Rơi Tố Hà 289
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 351
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 311

Related Videos