http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 265
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 303
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 294
04. Ru Con Various Artists 299
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 320
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 252
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 294
08. Mưa Rơi Tố Hà 255
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 289
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 266

Related Videos