http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 267
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 309
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 297
04. Ru Con Various Artists 309
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 330
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 258
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 297
08. Mưa Rơi Tố Hà 262
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 297
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 269

Related Videos