http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 253
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 282
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 247
04. Ru Con Various Artists 275
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 303
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 228
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 281
08. Mưa Rơi Tố Hà 243
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 268
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 250

Related Videos