http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 262
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 298
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 280
04. Ru Con Various Artists 291
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 312
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 241
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 289
08. Mưa Rơi Tố Hà 250
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 282
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 262

Related Videos