http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 260
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 296
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 274
04. Ru Con Various Artists 288
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 312
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 238
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 288
08. Mưa Rơi Tố Hà 250
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 277
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 259

Related Videos