http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJGTLGNBiQgdXNtZFJTvnZH -

Album/Playlist
Cây Trúc Xinh (Dân Ca 3 Miền) - Various ArtistsRu Con - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giận Mà Thương Ái Xuân 299
02. Liên Khúc Lý Chim Quyên Bích Phượng 354
03. Lý Quy Phụng Bích Phượng 325
04. Ru Con Various Artists 361
05. Cây Trúc Xinh Quang Lý 377
06. Se Chỉ Luồn Kim Various Artists 294
07. Lý Tình Tang Thùy Dương 320
08. Mưa Rơi Tố Hà 289
09. Lý Ngựa Ô Huế Vân Khánh 351
10. Lý Trèo Đèo Vân Khánh 315

Related Videos